Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

Ogólnopolski konkurs „Moja ulubiona postać z polskiej bajki lub baśni”

Publiczna Szkoła Podstawowa im. św. Jana Bosko w Celinach woj. małopolskie serdecznie zaprasza wszystkich uczniów klas I-III do wzięcia udziału w konkursie plastycznym pt."MOJA ULUBIONA POSTAĆ Z POLSKIEJ BAJKI LUB BAŚNI".

Technika wykonania pracy dowolna płaska plastyczna, format prac A3.

Każda praca powinna zawierać metryczkę: tytuł pracy, imię i nazwisko autora, wiek, dokładny adres placówki wraz z telefonem, imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego. Metryczkę należy  wypełnić DRUKOWANYMI literami lub na komputerze, a następnie umieścić z przodu pracy w jej lewym dolnym rogu.

Każda placówka może zgłosić na konkurs do 5 prac. Organizatorzy czekają na prace do 12 marca 2018 r. (decyduje data stempla pocztowego).

Szkoła Podstawowa im. św. Jana Bosko w Celinach
32-095 Celiny 155

Prace będą oceniane w dwóch grupach wiekowych:
a) dzieci z klasy I
b) dzieci z klas II-III

 

 

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO


„Moja ulubiona postać z polskiej bajki lub baśni”


 


Celem konkursu jest wprowadzanie dzieci w świat wartości estetycznych oraz rozwijanie i kształtowanie wyobraźni plastycznej.


Regulamin konkursu:

1. Konkurs jest przeznaczony dla dzieci z klas I-III

2. Każda placówka może przysłać maksymalnie 5  prac.

3. Technika pracy dowolna – płaska, w formacie A3.

4. Każda praca powinna zawierać metryczkę: tytuł pracy, imię i nazwisko autora, wiek, dokładny adres placówki wraz z telefonem, imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego.(metryczkę prosimy wypełnić DRUKOWANYMI literami lub na komputerze.

5. Metryczkę prosimy umieścić z przodu pracy w jej lewym dolnym rogu.

6. Czas trwania konkursu: 05 lutego do 12 marca 2018r.

7. Prace prosimy nadsyłać do 12 marca2018.(decyduje data stempla pocztowego).

8. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 30 marca 2018r.

9. Prace plastyczne zostaną ocenione przez specjalnie powołane w tym celu jury, składające się z nauczyciela plastyki, dyrektora szkoły i nauczyciela odpowiedzialnego za konkurs oraz przedstawiciela dzieci z klas I-III.

10. Wymagane jest przysłanie - wraz z pracą - zgody opiekuna prawnego dziecka, które wykonało pracę, na wykorzystanie jego danych osobowych w czasie wystawy prac w Publicznej Szkole Podstawowej w Celinach. Bez tego dokumentu praca ulegnie dyskwalifikacji.

11. Prace ocenianie będą w następujących Kategoriach wiekowych:

a) dzieci z klasy I

b) dzieci z klas II-III

12. Nadesłanych prac nie zwracamy; zastrzegamy sobie prawo do wykorzystania nadesłanych prac w celu promowania konkursu i placówki.

13. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły

 

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 30 marca 2018

Nagrody: tak

Przedział wiekowy: klasy 1-3 szkoły podstawowej

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny