Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

Ogólnopolski konkurs na plakat „RTM. WITOLD PILECKI – BOHATER NIEZWYCIĘŻONY”

Mając na uwadze propagowanie wśród dzieci i młodzieży refleksyjno - intelektualnej formy wypowiedzi plastycznej zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym. Młodzi twórcy pod okiem opiekunów artystycznych mają możliwość symbolicznego wypowiedzenia się za pomocą języka obrazu.
Zadanie konkursowe polega na stworzeniu plakatu patriotycznego, składającego się z hasła i znaku plastycznego propagującego postać rtm. Witolda Pileckiego.
Cel, jaki przyświeca organizatorowi konkursu: Rotmistrz Pilecki Bohater Niezwyciężony, to popularyzacja idei : Prawda, Pamięć, Duma. Organizator promuje cechy żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego czasów II wojny światowej: gotowości do współpracy, przedsiębiorczości, zaradności, odwagi, bezkompromisowości i poświęcenia. Właśnie jednym z takich żołnierzy był Rotmistrz Witold Pilecki. Z misją udokumentowania i zorganizowania ruchu oporu poszedł do obozu dobrowolnie, by po 2 latach i 7 miesiącach stamtąd uciec.
„Kochajcie ojczystą ziemię. Kochajcie swoją świętą wiarę i tradycję własnego narodu. Wyrośnijcie na ludzi honoru, zawsze wierni uznanym przez siebie najwyższym wartościom, którym trzeba służyć całym swoim życiem.”
rtm. Witold Pilecki

Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży szkolnej, a także uczestników zajęć w placówkach wychowania pozaszkolnego
I KATEGORIA uczniowie szkół podstawowych, klasy 4 - 7,
II KATEGORIA uczniowie klas gimnazjalnych,
III KATEGORIA uczniowie szkół średnich.

Każdy uczestnik może do konkursu zgłoście tylko jedną prace w formacie minimum A3.
Praca powinna być wykonana w dowolnej technice malarskiej (farby plakatowe, akrylowe, olejne, itp.) lub rysunkowej (kredki ołówkowe, pastele olejne, suche, itp.), techniki komputerowej (wydruk).

Każda praca powinna być czytelnie podpisana na odwrocie wg. wzoru : nazwisko i imię autora, wiek, szkoła/placówka z adresem, nazwisko nauczyciela/opiekuna artystycznego, telefon kontaktowy.

Prace na konkurs są przyjmowane do 11 maja 2018 r.
Dostarczone prace konkursowe nie będą zwracane i staja się własnością organizatora.

Prace należy nadsyłać na adres Szkoła Podstawowa 21 w Grudziądzu im. rtm. Witolda Pileckiego, ul. Nauczycielska 19, 86-300 Grudziądz

 

regulamin
Konkurs należy do kategorii:


Organizator: Szpod21@wp.pl

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 25 05 2018

Nagrody: nagrody i wyróżnienia

Przedział wiekowy: 11-19 lat

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny