Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

OGÓLNOPOLSKI KONKURS ORIGAMI „MAGIA ZAMKNIĘTA W PAPIERZE” VII EDYCJA „ŁĄKI, POLA i POLANY”

TERMINY:
• ogłoszenie konkursu: październik 2017 roku
• termin składania prac: od 8 stycznia do 2 lutego 2018 roku na adres Miejskiej Biblioteki Publicznej, Filia nr 1 (nie decyduje data stempla pocztowego, prace należy zapakować w taki sposób, aby nie uległy  zniszczeniu),  prace  zniszczone  w  wyniku  niew
łaściwego  opakowania  oraz nadesłane  po terminie nie będą oceniane
•termin uroczystego podsumowania konkursu – 10 marca 2018 roku

UCZESTNICY:
Konkurs  przeznaczony  jest  dla  wszystkich  miłośników  składania  papieru  zamieszkałych  na  terenie Polski.

WARUNKI UCZESTNICTWA:
Należy  indywidualnie  wykonać  pracę  (obraz)  związaną  tematycznie  z  łąką,  polem,  polaną  (kwiaty, rośliny,  charakterystyczne  zwierzęta  i  owady,  i  inne).  Elementy  obrazu  należy  wykonać  w  technice origami (płaskiej lub przestrzennej). Dopuszczalne jest użycie kleju w celu połączenia elementów, nie wolno  nacinać  kartki  w  trakcie  składania.  Można  wykorzystać  dodatki,  np.  kamyczki,  liście,  i  inne  do ozdobienia pracy. Każdy uczestnik może złożyć na ko
nkurs tylko 1 pracę. Do  pracy  należy  przykleić  metryczkę  (imię,  nazwisko,  kategoria,  placówka,  klasa  lub  indywidualnie) oraz wypełnić kartę zgłoszenia i oświadczenie. Karty zgłoszenia oraz oświadczeń prosimy nie przyklejać
do pracy. Prace bez metryczki, bez karty zgłoszenia oraz oświadczenia nie będą oceniane.

KATEGORIE:
Prace będą oceniane w kategoriach:
• „maluchy” - przedszkolaki
• „dzieci” - uczniowie klas 1-3 SP
• „starszaki” - uczniowie klas 4-6 SP
• „nastolatki” - klasy 7 SP oraz uczniowie gimnazjów
• „młodzież” - uczniowie liceów i techników
• „łąka” - osoby dorosłe

FORMAT I WIELKOŚĆ PRACY :
Pracę (obraz) do powieszenia na ścianie należy wykonać na tekturze kwadratowej o boku 35 cm. Praca może  zajmować  całą  powierzchnię  lub  jej  część.  Elementy  (origami  lub  dodatki)  mogą  być przestrzenne, ale żadne nie mogą wystawać poza obszar pracy.

KRYTERIA OCENY:
Jury  oceniać  będzie  zgodność  pracy  z  tematem  konkursu,  kompozycję  i  estetykę  pracy,  oryginalność wykonania, trudność złożeń, dobór koloru i papieru.

NAGRODY:

Laureaci   konkursu   otrzymają   nagrody   rzeczowe   i   dyplomy.

 
Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach, Filia nr 1

Pl. Inwalidów Wojennych nr 3

44-100 Gliwice

regulamin_karta_oswiadczenie_metryczka

Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Nagrody: rzeczowe i dyplomy

Przedział wiekowy: bez ograniczeń wiekowych

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół, przedszkoli

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny