Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

Ogólnopolski Konkurs Plastyczno – Techniczny „Talerzyk Pełen Zdrowia”

Świetlica Szkoły Podstawowej nr 17 w Koszalinie zaprasza do wzięcia udziału w konkursie promującym temat zdrowego odżywiania. Konkurs przeznaczony dla uczniów klas I-III szkół podstawowych.

CELE KONKURSU:
- Zachęcenie uczniów do czynnego zainteresowania się tematem zdrowego odżywania;
- Kształtowanie postaw prozdrowotnych;
- Uzmysłowienie potrzeby spożywania zbilansowanych posiłków;
- Rozwijanie zainteresowań dzieci;
- Pobudzenie wyobraźni oraz kreatywności dzieci;
- Prezentacja twórczości uczniów – zorganizowanie wystawy zgłoszonych prac.

TEMAT KONKURSU:
„Talerzyk pełen zdrowia”
- technika wykonania: praca wykonana na tekturowym talerzyku
- rodzaj materiału: dowolny
- na talerzyku powinny znaleźć się składniki zdrowego posiłku
- do konkursu dopuszcza się wszelkie formy plastyczne przestrzenne

WARUNKI KONKURSU:

1. Uczestnicy – uczniowie klas I-III szkół podstawowych;
2. Do prac należy dołączyć:
- metryczkę z imieniem, nazwiskiem dziecka, tematem pracy, wiekiem ucznia, klasą;
- zgłoszenie uczestnika konkursu (imię i nazwisko ucznia, klasa, ilość zgłoszonych do konkursu zdjęć, nazwa szkoły i adres placówki, telefon, opiekun artystyczny lub wychowawca klasy),
- oświadczenie opiekunów prawnych ucznia w związku z ochroną danych osobowych.
3. Każdy uczestnik może dostarczyć 1 pracę;
4. W konkursie nie mogą brać udziału prace zbiorowe;
5. Prace niezgodne z regulaminem nie będą brane pod uwagę.
6. Dostarczenie pracy na konkurs oznacza zapoznanie się z regulaminem i jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu;
7. Dostarczone prace nie podlegają zwrotowi, pozostaną własnością organizatorów konkursu, którzy zastrzegają sobie możliwość ich publikowania;

TERMINY:
Prace należy dostarczyć do 25 stycznia 2019 r. w godzinach 8:00-16:00 do świetlicy szkolnej SP nr 17 w
Koszalinie, ul. Wańkowicza 11 bądź wysłać na adres świetlicy:
Szkoła Podstawowa nr 17
ul. Wańkowicza 11
75-445 Koszalin
Z dopiskiem „Świetlica szkolna”
Prace konkursowe oceni Jury powołane przez Organizatora.
Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 13 lutego 2019 r.
Informacje o przyznanych miejscach zostaną umieszczone na Facebooku świetlicy oraz na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 17 (www.sp17koszalin.com.pl) w zakładce „Konkursy Międzyszkolne” do dnia 18 lutego 2019 r.. Na nagrody po rozstrzygnięciu konkursu zostaną dostarczone do szkół.

Uwagi:
1. Dane osobowe uczestników będą wykorzystywane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych podopiecznego dla potrzeb niezbędnych dla realizacji Konkursu, zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z pózn. zm.)

Kontakt:
Małgorzata Kasprowicz
meg.kasprowicz@gmail.com

Magdalena Mokracka
magdalena.mokracka@gmail.com
tel. 94 34 517 30 wew. 237
Regulamin oraz wymagane zgody w załączniku

 

 

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator: Świetlica Szkolna SP 17 w Koszalinie

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 18.02.2019

Nagrody: brak informacji

Przedział wiekowy: 7-10 lat

Region: Ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny