Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „100 – lecie Odzyskania Niepodległości Polski w oczach dziecka”

Szkoła Podstawowa nr 46 w Bytomiu zaprasza dzieci i młodzież ze szkół podstawowych z całej Polski do wzięcia udziału w konkursie plastycznym. Prace będą oceniane w trzech grupach wiekowych: klasy 1-3, klasy 4-6 oraz klasy 7-8.

Zadanie konkursowe: zaprojektowanie okolicznościowego nadruku na koszulkę (t-shirt)
Nadruk powinien być związany z 100 rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości. Technika wykonania pracy dowolna plastyczna płaska, z wyłączeniem materiałów sypkich oraz wykorzystania elementów gotowych.

Praca musi być wykonana samodzielnie przez uczestnika konkursu.
Z jednej placówki można zgłosić do konkursu maksymalnie dwie prace.

bytom46

Prace należy dostarczyć osobiście lub przesłać do dnia 30 października 2018 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Szkoła Podstawowa im. Bractwa Kurkowego Grodu Bytomskiego
41-902 Bytom
ul. Prusa 10

z dopiskiem 100 lecie Odzyskania Niepodległości Polski w oczach dziecka

 

Regulamin konkursu

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku

Metryczka pracy

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 5 listopada

Nagrody: rzeczowe

Przedział wiekowy: szkoły podstawowe

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: przez placówki

Typ: indywidualny