Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny – „Artform 2018” – „Małe dzieła – wielka Sztuka”

Zespół Szkół Ogólnokształcących STO w Kluczborku zaprasza do udziału w II Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Artform 2018” - „Małe dzieła – wielka Sztuka”

Tytuł konkursu wskazuje, że nie ograniczamy fantazji jego potencjalnych uczestników: mogą prezentować świat swojej całkowicie nieskrępowanej, niesamowitej wyobraźni. Pragniemy jednak, by ów świat został „zamknięty” na niewielkiej przestrzeni i dlatego w tytule pojawiły się słowa „małe dzieła”. Wierzymy, że będą to dzieła małe tylko przestrzennie, a młodzi Twórcy wykażą się talentami, które sprawią, iż powstanie naprawdę wielka Sztuka.

Technika wykonania prac plastycznych: rysunek, malarstwo, grafika (w tym grafika komputerowa), collage, fotografia oraz inne techniki płaskie. Format prac – maksymalnie A5.

Termin zgłaszania prac: 27 kwietnia 2018 r.

Społeczne Liceum Ogólnokształcące STO
ul. Ligonia 3
46-203 Kluczbork
Regulamin Konkursu

- konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych,
- prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych:
6-12 lat;
13-15 lat;
16-19 lat,

- technika wykonania prac plastycznych: rysunek, malarstwo, grafika (w tym grafika komputerowa), collage, fotografia oraz inne techniki płaskie,
- format prac – maksymalnie A5,
- na odwrocie każdej pracy należy umieścić: imię, nazwisko i wiek autora, adres i telefon szkoły oraz imię i nazwisko opiekuna,
- uczestnik może zaprezentować maksymalnie trzy dzieła,
- zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz organizatora [art. 50 ustawy z dnia z dnia 4 lutego 1994r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych, Dz. U. z 1994r., Nr 24, poz. 83] oraz do publikacji na stronie internetowej i prezentacji na stacjonarnej wystawie,
- dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzców [podanie danych osobowych przez uczestnika i reprezentowaną przez niego szkołę jest wyrażeniem zgody na opublikowanie jego nazwiska w Internecie i na wystawie na terenie placówki organizującej konkurs],

- termin i warunki nadsyłania prac: prace należy nadesłać do 27 kwietnia 2018 r. na adres:

Zespół Szkół Ogólnokształcących STO w Kluczborku
ul. Ligonia 3
46-203 Kluczbork

(z dopiskiem: Konkurs plastyczny).
Liczy się data stempla pocztowego

- autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody rzeczowe,
- wyniki konkursu są ostateczne i nie podlegają odwołaniu,
- wręczenie nagród odbędzie się 1 czerwca 2018 r. o godz. 11.00 w siedzibie szkoły,
- wyróżnione prace będą prezentowane na wystawie w siedzibie szkoły,
- nadesłane prace przechodzą na własność organizatora i nie będą zwracane po zakończeniu konkursu,
- najciekawsze prace zostaną zaprezentowane w wersji elektronicznej na internetowej stronie szkoły i w trakcie pokonkursowej wystawy,
- organizatorzy nie pokrywają kosztów przejazdu uczestników.

 

dane kontaktowe:

Organizator: Zespół Szkół Ogólnokształcących STO
ul. Ligonia 3, 46-206 Kluczbork
tel. 77 418 12 24
e-mail: zsosto@op.pl

 

 


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 1 czerwca 2018

Nagrody: rzeczowe

Przedział wiekowy: 6-19 lat

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny