Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY „AUTOPORTRET, CZYLI PORTRET WŁASNY” IV EDYCJA

Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Grudziądzu zaprasza dzieci i młodzież (od 4 klasy szkoły podstawowej) do udziału w czwartej edycji ogólnopolskiego konkursu plastycznego "Autoportret, czyli portret własny".

UCZESTNICY

Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży szkolnej, a także uczestników zajęć w placówkach wychowania pozaszkolnego.
I KATEGORIA uczniowie szkół podstawowych, klasy 4 - 7,
II KATEGORIA uczniowie szkół gimnazjalnych,
III KATEGORIA  uczniowie szkół średnich.

CEL KONKURSU

Mając na uwadze propagowanie wśród dzieci i młodzieży refleksyjno - intelektualnej formy wypowiedzi plastycznej zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym. Młodzi twórcy pod okiem opiekunów artystycznych mają możliwość symbolicznego wypowiedzenia się za pomocą języka obrazu, w formie autoportretu.
Celem konkursu jest stworzenie swojego autoportretu i opowiedzenie o sobie. Autoportret ma przedstawiać zarówno cechy fizyczne, jak i pokazywać osobowość osoby sportretowanej. Jakim się jest w środku i na zewnątrz.
Zastanawiając się nad istotą autoportretu, trudno nie dojść do wniosku, że jest to jeden z najtrudniejszych tematów zarówno do namalowania, jak i do pokazania. Prawdziwym autoportretem jest dopiero obraz na którym pokazujemy więcej niż tylko wizerunek postaci. Za pomocą autoportretu możemy opowiedzieć światu o sobie.
Pierwsze autoportrety pojawiły się w średniowieczu, a od renesansu malowanie ich stało się coraz bardziej rozpowszechnione i trwa do dzisiaj. Wielu artystów malowało autoportrety niemal przez całe swoje życie, tworząc w ten sposób cykle swoich podobizn, m.in. Rembrandt, Vincent van Gogh, czy Stanisław Wyspiański. Dojrzali, wrażliwi artyści portretują siebie samych, by dotrzeć do głębi swojej duszy, by zrozumieć istotę człowieczeństwa.
Wraz z erą nowych środków przekazu nadeszła też nowa moda. Uczestnicząc w masowej komunikacji często chcemy być zauważonymi. Dobrze czy źle, byle być widocznym. Selfie, czyli autoportret zazwyczaj wykonywanej z trzymanego w ręku aparatu cyfrowego, kamery lub telefonu komórkowego, który trafia do sieci stał się przebojem tego świata. Specjalistami tej formy wypowiedzi najczęściej są ludzie młodzi, ci którzy mniemają że mają coś do pokazania. Zastanówmy się więc nad tym jakimi chcemy pokazać się światu, jakie rekwizyty podkreślą nasz stosunek do życia i czy tło naszej pracy ma wymowę istotnego dla nas symbolu, ponieważ autoportret jest portretem psychologicznym.  Ważna jest tu więc autorefleksja o sobie, o swoim charakterze, zachowaniu, upodobaniach. Nasuwa się też pytanie – jak widzimy siebie my sami, a jak postrzegają nas inni?
Pokaż jaki jesteś naprawdę wykonując swój autoportret.

WARUNKI UCZESTNICTWA

Każdy uczestnik może do konkursu zgłoście tylko jedną prace formatu A3, A4 lub A2.
Praca powinna być wykonana w dowolnej technice malarskiej (farby plakatowe, akrylowe, olejne, itp.) lub rysunkowej (kredki ołówkowe, pastele olejne, suche, itp.) oraz technika własna.

Każda praca powinna być czytelnie podpisana na odwrocie wg. wzoru : nazwisko        i imię autora, wiek, szkoła/placówka z adresem, nazwisko nauczyciela/opiekuna artystycznego, telefon kontaktowy.

Dostarczone prace konkursowe nie będą zwracane i staja się własnością organizatora.
Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na bezpłatne reprodukowanie prac w celach promocyjnych.

NAGRODY

Organizator przewiduje nagrody w każdej kategorii wiekowej :
I NAGRODA
II NAGRODA
III NAGRODA
WYRÓŻNIENIA

TERMINARZ KONKURSU

Nadsyłanie prac :  20 kwietnia 2018,
Ogłoszenie wyników i otwarcie wystawy :  24 maja.


INNE

Prace prosimy nadsyłać na adres Ognisko Pracy Pozaszkolnej, ul. Chełmińska 104,   86-300 Grudziądz lub dostarczać do sekretariatu OPP w Grudziądzu w kopercie  z dopiskiem : III Edycja Konkursu Plastycznego „Autoportret, czyli portret własny”.
Ogłoszenie wyników na stronie http://www.oppgrudziadz.hg.pl
Laureaci konkursu zostaną poinformowani telefonicznie.

Dane organizatora:      Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Grudziądzu
ul. Chełmińska 104, 86 – 300 Grudziądz
tel. 0564658546
http://www.oppgrudziadz.hg.pl
Komisarz konkursu:   Marek Fijałkowski, tel. 510 347 222
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 24 maja

Nagrody: nagrody w poszczególnych kategoriach wiekowych

Przedział wiekowy: od klasy 4 SP do liceum

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny