Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

Ogólnopolski konkurs plastyczny „Baśnie, naturalnie!” 2017

Szkoły MIKRON zapraszają uczniów szkół podstawowych i gimnazjów do udziału w kolejnej edycji konkursu plastycznego "Baśnie, naturalnie!". Zadanie konkursowe polega na wykonaniu ilustracji do wybranej baśni. Dzieci i młodzież biorący udział w konkursie mają za zadanie w oryginalny sposób przedstawić treść wybranej baśni. Do pracy należy załączyć krótkie streszczenie interpretowanego utworu.

Technika wykonania pracy:
Uczestnicy konkursu przedstawiają, w formie fotografii, kompozycję płaską,
wykonaną na kartonie o formacie A3. Do wykonania kompozycji należy
wykorzystać materiały naturalne takie jak: patyki, drobne kamyczki, muszelki.
Powinny one stanowić zasadniczą część pracy konkursowej. Dopuszcza się
możliwość uzupełniania kompozycji o fragmenty dorysowywane czy
domalowywane. Istnieje również możliwość dopełniania kolażu elementami
wyklejanki.

Zgłoszenia pracy do konkurs dokonuje nauczyciel lub instruktor (w przypadku zajęć w placówkach pozaszkolnych).

Prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych:
❖ Uczniowie szkół podstawowych klasy o-3 – I kategoria
❖ Uczniowie szkół podstawowych klasy 4-6 – II kategoria
❖ Uczniowie szkół podstawowych klasy 7-8 i gimnazjum - III kategoria
W każdej z powyższych kategorii najlepsze prace (pierwsze trzy miejsca) zostaną
uhonorowane nagrodami, przewiduje się także dwa wyróżnienia w każdej
kategorii. Organizatorzy mają prawo nie przyznać wyróżnień.

Kryteria oceny prac: pomysłowość, technika, wrażenia
artystyczne, spójność, walory artystyczne.

Uwaga - na konkurs nie przesyłamy prac, tylko fotografie wykonanej pracy.
Praca w formie pliku graficznego winna być opisana nazwiskiem dziecka oraz
nazwą szkoły (np. kowalski_sp4_łódź.jpg). Do pracy powinien zostać załączony
skan wypełnionej karty zgłoszenia (oryginał, wraz ze zgodą na przetwarzanie
danych osobowych należy przesłać drogą pocztową na adres organizatorów:

Szkoły MIKRON, Edelman Bem Spółka Jawna, GIMNAZJUM MIKRON
ul. Piękna 30/32
93-558 Łódź

z dopiskiem: „Baśnie, naturalnie!”)

 

 

Regulamin

 

(inf. nadesłana)
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Nagrody: brak informacji

Przedział wiekowy: szkoła podstawowa i gimnazjum

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny