Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Bezdroża fantazji” IV edycja ” W świecie Poezji”

Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Będzinie zaprasza dzieci i młodzież do udziału w ogólnopolskim konkursie plastycznym "Bezdroża fantazji".

Zadanie konkursowe polega na wykonaniu jednej ilustracji do wybranego wiersza.
Technika wykonania pracy: pastel
Format pracy A3

Organizatorzy czekają na prace do 30 marca 2019 roku

Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Będzinie
ul. Powstańców Śląskich 1
42-500 Będzin

 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO:

CELEM KONKURSU JEST PROMOCJA UTALENTOWANYCH DZIECI, ROZBUDZENIE TWÓRCZEJ AKTYWNOŚCI, ROZWIJANIE WRAŻLIWOŚCI ARTYSTYCZNEJ, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ ESTETYCZNYCH ORAZ METODYCZNYCH.

 1. KONKURS ADRESOWANY JEST DO UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, GIMNAZJALNYCH, PONADGIMNAZJALNYCH.

 2. UCZESTNICY WYKONUJĄ TYLKO JEDNĄ ILUSTRACJĘ DO WYBRANEGO WIERSZA W FORMACIE A3. PROSIMY NIE OPRAWIAĆ PRAC KONKURSOWYCH.

 3. TECHNIKA WYKONANIA PRAC PLASTYCZNYCH: PASTEL.

 4. PRACE NALEŻY NADESŁAĆ W TERMINIE DO 30 MARCA 2019 R. ( LICZY SIĘ DATA STEMPLA POCZTOWEGO LUB DATA NADANIA PRZESYŁKI KURIERSKIEJ) NA ADRES: POWIATOWY MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY W BĘDZINIE, UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 1, 42-500 BĘDZIN.

 5. PRACE KONKURSOWE POWINNY BYĆ OPISANE NA ODWROCIE WEDŁUG WZORU: TYTUŁ UTWORU LITERACKIEGO, IMIĘ  I NAZWISKO AUTORA, KLASA, PLACÓWKA I JEJ ADRES, TELEFON, E-MAIL, IMIĘ I NAZWISKO OPIEKUNA ARTYSTYCZNEGO.

 6. DO PRACY NALEŻY DOŁĄCZYĆ KARTĘ ZGŁOSZENIA (ZAŁĄCZNIK NR 1)

 7. ORGANIZATOR NIE ODSYŁA PRAC. WSZYSTKIE PRACE PRZECHODZĄ NA WŁASNOŚĆ ORGANIZATORA.

 8. ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO BEZPŁATNEGO WYKORZYSTYWANIA ORAZ PRZETWARZANIA PRAC NA POTRZEBY KONKURSU I WYSTAW, WE WSZYSTKICH PUBLIKACJACH I PREZENTACJACH MEDIALNYCH.

 9. ZGŁOSZENIE PRAC NA KONKURS UWAŻANE BĘDZIE ZA UZNANIE WARUNKÓW REGULAMINU ORAZ WYRAŻENIE ZGODY NA PUBLIKOWANIE DANYCH OSOBOWYCH ZGODNIE Z USTAWĄ
  O OCHRONIE DANYCH Z DNIA 29.08.1997R. (DZ. U. Z 1997R. NR 133, POZ. 883).

 10. ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE MOŻLIWOŚĆ DOKONANIA ZMIAN W REGULAMINIE KONKURSU.

 11. OCENY PRAC DOKONA JURY POWOŁANE PRZEZ ORGANIZATORA, PRZYZNAJĄC: I, II, III MIEJSCE ORAZ WYRÓŻNIENIA W POSZCZEGÓLNYCH KATEGORIACH.

 12. KATEGORIE WIEKOWE: 1 GRUPA – KL. I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ, 2 GRUPA – KL. IV-VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ ORAZ MŁODZIEŻ III KLASY SZKOŁY GIMNAZJALNEJ, 3 GRUPA – MŁODZIEŻ  SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH.

 13. O TERMINIE UROCZYSTEGO POSUMOWANIA KONKURSU LAUREACI ZOSTANĄ POWIADOMIENI TELEFONICZNIE LUB MAILOWO.

 14. UDZIAŁ W KONKURSIE JEST BEZPŁATNY.

 15. ORGANIZATOR NIE ZWRACA KOSZTÓW PODRÓŻY.


 

Regulamin (pdf)

karta zgłoszenia

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: kwiecień 2019

Nagrody: nagrody i wyróżnienia

Przedział wiekowy: 7-19 lat

Region: Ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny