Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla dzieci „Kocham Las”

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny

„Kocham las”

Szkoła Podstawowa im. Przyjaciół Przyrody we Włodzimierzowie -  Oddział Przedszkolny zaprasza dzieci z całej Polski do udziału w konkursie plastycznym „Kocham las”

Patronat honorowy nad konkursem objął Dyrektor Generalny Lasów Państwowych.

Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku 5 - 10 lat.

Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych : 5-6 lat oraz 7-10 lat.

Cele konkursu:

- rozwijanie i kształtowanie wyobraźni plastycznej dzieci;
- rozwijanie umiejętności wypowiadania się w różnych technikach plastycznych;
- prezentacja i popularyzacja dziecięcej twórczości plastycznej;
- wdrażanie do proekologicznych zachowań,
- dostrzeganie piękna przyrody poprzez jej obserwację,
- wzbudzanie szacunku do otaczającej nas przyrody, szczególnie lasów

REGULAMIN KONKURSU:

Tematyka prac: prace plastyczne przedstawiające: las, jego mieszkańców, las w różnych porach roku, ochrona lasów/pożary/zaśmiecanie lasów/ekologia.

Technika wykonania prac: dowolna plastyczna (bez użycia materiałów sypkich-cukier,ryż,kasza itp.);

Do wykonania pracy można użyć materiałów wtórnych, ekologicznych.

Prace mogą być przestrzenne.

Format prac A4 lub A3.

 

Kryteria oceny:
poziom artystyczny i estetyka prezentowanych prac,
indywidualne potraktowanie tematu,
zgodność pracy z tematem przewodnim,
samodzielność wykonania pracy przez dziecko
Każda praca musi zawierać czytelnie wypełnioną metryczkę (litery drukowane) przyklejoną na odwrocie pracy :

(imię i nazwisko dziecka, wiek, nazwa i adres placówki, telefon kontaktowy - do szkoły, imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego oraz jego adres e-mail, lub imię i nazwisko rodzica, adres domowy tel. kontaktowy - jeśli praca jest przygotowana w domu ).
Z każdej placówki można nadesłać maksymalnie 3 - 4 prace.
Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników konkursu.

Prace plastyczne nie będą zwracane autorom i przechodzą na własność Organizatora.
Organizator nie bierze udziału w konkursie.
Autorzy nagrodzonych prac (miejsca I,II,II oraz po  dwa wyróżnienia)otrzymają nagrody i dyplomy, które zostaną przesłane pocztą lub będą odebrane osobiście przez nagrodzonych.

Organizator nie odpowiada za zniszczenia powstałe w czasie transportu, dlatego prosimy o właściwe zabezpieczenie prac.

Termin nadsyłania/składania prac: do 25.05.2018 r

Rozstrzygnięcie konkursu 30.05.2018 r.
Wyniki zostaną ogłoszone 31.05.2018r. na stronie internetowej szkoły(www.spprzyglow.eu) , oraz na stronie internetowej www.blizejprzedszkola.pl

 

Prace oceniane będą przez niezależne Jury powołane przez Organizatora. Prace zostaną zaprezentowane na zorganizowanej w szkole wystawie.

Prace proszę przesyłać na adres:

Szkoła Podstawowa im. Przyjaciół Przyrody we Włodzimierzowie
Oddział Przedszkolny/ Anna Gonerska
ul.
Łęczyńska 8
97-330 Sulejów


z dopiskiem: konkurs „Kocham las”
Koordynator konkursu:
Anna Gonerska;  adres e-mail:     anula.gonera@op.pl

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 30.05.2018r

Nagrody: rzeczowe

Przedział wiekowy: 5-10 lat

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół, przedszkoli

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny