Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla dzieci przedszkolnych „Dziecięce marzenia”

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny
"Dziecięce marzenia"
I. ORGANIZATOR: Gminne Przedszkole nr 2 w Trzciance
PATRONAT KONKURSU: Urząd Miejski Trzcianki

II. CELE KONKURSU:
• Rozwijanie wyobraźni i inwencji twórczej, inspirowanej fantazją i pomysłowością dzieci,
• Doskonalenie umiejętności wypowiadania się w różnych technikach plastycznych
• Promowanie młodych talentów.

III. REGULAMIN KONKURSU

1. Wiek uczestników: 3-6 lat.
2. Format prac: A3, A4.
3. Technika: dowolna, płaska z wyjątkiem materiałów sypkich i plasteliny.
4. Z jednego przedszkola można nadesłać maksymalnie 10 prac.
5. Na konkurs przyjmowane są wyłącznie prace indywidualne.
6. Do każdej pracy należy dołączyć metryczkę wykonaną komputerowo zawierającą:
imię i nazwisko dziecka, wiek, nazwa i adres placówki, telefon kontaktowy, adres e-mail,
imię i nazwisko nauczyciela.

7.Termin składania prac upływa: 25.05. 2018 r.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 11.06.2018 r.

8. Kryteria wyboru i oceny prac:
Uczestnicy konkursu zostaną podzieleni na dwie grupy wiekowe:
- dzieci 3 – 4 letnie
- dzieci 5 – 6 letnie
W każdej grupie wiekowej zostaną przyznane nagrody.
Prace zostaną ocenione przez niezależną komisję powołaną przez organizatora.
Kryteria oceny: samodzielność wykonania pracy, walory artystyczne, estetyka.

9. Prace można dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem poczty, przesyłając na adres:
Gminne Przedszkole nr 2
ul. 27 Stycznia 90/92
64- 980 Trzcianka
(z dopiskiem na kopercie: konkurs plastyczny)
telefon kontaktowy: 67 2163343

Uwaga!
Dyplomy oraz nagrody otrzymują wyłącznie laureaci konkursu plastycznego.
Podziękowania będą wysyłane tylko do nauczycieli laureatów.
Przesłane prace przechodzą na własność organizatorów i nie będą odsyłane.
Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników konkursu i opiekunów na rzecz konkursu.
Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator: Gminne Przedszkole Nr2 w Trzciance

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: do 11.06.2018r.

Nagrody: brak informacji

Przedział wiekowy: 3-6 lat

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: przedszkoli

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny