Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

Ogólnopolski konkurs plastyczny dla dzieci przedszkolnych „MÓJ PRZYJACIEL MIŚ” 2018

Już od ponad 100 lat pluszowy miś towarzyszy dzieciom w ich codziennym życiu, dzieląc z nimi radości i troski. Przez ten czas stał się także ulubionym bohaterem literatury dziecięcej i śmiało wkroczył do świata bajek. Ta popularna zabawka ma nawet swoje światowe święto
– 25 listopada.
Z tej okazji Młodzieżowy Dom Kultury przy al. 29 Listopada 102 w Krakowie ogłasza dla dzieci w wieku 3 – 6 lat konkurs plastyczny pn. „Mój przyjaciel miś”. Swoje prace mogą nadsyłać dzieci z całej Polski.

Celem konkursu jest :

 • Rozwijanie wyobraźni i kreatywności u dzieci

 • Rozwijanie umiejętności manualnych

 • Rozwijanie wrażliwości estetycznej

 • Kształtowanie i rozwijanie zainteresowań artystycznych


Organizator:

Młodzieżowy Dom Kultury

Al. 29 Listopada 102, 31-406 Kraków, tel. 12 415- 83-15, 12 415 – 72- 68

www.mdkna102.krakow.pl

mdk.animacja.kultury@gmail.com

 

Termin:

 • Prace należy dostarczyć do siedziby organizatora do dnia 13.11.2018 roku


Warunki uczestnictwa:

 • Zadaniem uczestników konkursu jest samodzielne wykonanie pracy plastycznej przedstawiającej postać wymyślonego misia jako przyjaciela.

 • Postać misia powinna być obdarzona indywidualnymi cechami i atrybutami.

 • Uczestnicy konkursu wykonują prace wybranymi przez siebie technikami plastycznymi (bez użycia materiałów sypkich). Prace należy wykonać na kartce o powierzchni formatu A-4 lub A3.

 • Każdy uczestnik może złożyć tylko jedną pracę .

 • Każda dostarczona praca musi zawierać metryczkę wg załączonego wzoru


Kryteria oceny:

 • Samodzielność wykonania pracy

 • Estetyka pracy

 • Atrakcyjność formy i kolorystyki

 • Innowacyjność pomysłu

 • Prace będą oceniane przez jury oddzielnie w czterech kategoriach wiekowych: dzieci 3, 4, 5 i 6 letnich


Postanowienia końcowe:

 • O terminie wręczenia nagród poinformujemy laureatów telefonicznie

 • Prace nadesłane na konkurs można odebrać osobiście po uzgodnieniu telefonicznym


Prace przechowywane będą przez Organizatora do 21 grudnia 2018 r.

MÓJ PRZYJACIEL MIŚ_metryczka

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Nagrody: brak informacji

Przedział wiekowy: 3-6 lat

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: przedszkoli

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny