Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

Ogólnopolski konkurs plastyczny dla przedszkolaków “WIOSNA WOKÓŁ NAS”

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE  W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W ALEKSANDRII

Zaprasza do udziału w ogólnopolskim konkursie plastycznym

„Wiosna wokół nas”

CELE KONKURSU:

– rozwijanie kreatywności i zdolności manualnych dzieci,
– wyzwolenie wyobraźni dziecięcej poprzez ekspresję plastyczną,
– rozbudzanie zainteresowań przyrodą, jej bogactwem i pięknem.

REGULAMIN KONKURSU:

 1. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie pracy plastycznej techniką dowolną.

 2. Format pracy A4 lub A3.

 3. Konkurs adresowany jest do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, a uczestnikami konkursu mogą być dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

 4. Prace powinny być wykonane indywidualnie, przy niewielkim wsparciu nauczyciela lub rodzica.

 5. Każda praca powinna zawierać metryczkę: imię i nazwisko dziecka, wiek dziecka, nazwa i dokładny adres placówki, nr telefonu, adres email, imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego.

 6. Kryteria oceny: zgodność z regulaminem, pomysłowość i niepowtarzalność, wrażenie artystyczne, estetyka wykonania.

 7. Ilość prac z jednej placówki: maksymalnie 3 prace.

 8. Termin nadsyłania prac: 22.03.2019 r.

 9. Prace przechodzą na własność organizatora i nie podlegają zwrotowi.

 10. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników i opiekunów, które będą wykorzystane tylko do ogłoszenia wyników konkursu.

 11. Oceny prac dokona komisja konkursowa złożona z pracowników  pedagogicznych przedszkola.

 12. Nauczyciele przygotowujący do konkursu otrzymają dyplomy udziału/podziękowania w formie elektronicznej.

 13. Laureaci konkursu (miejsca od 1-3 oraz wyróżnienia) otrzymają dyplomy.

 14. Wszystkie nadesłane prace zostaną wyeksponowane w przedszkolu.

 15. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 28 marca 2019 r., a wyniki konkursu będą opublikowane na stronie serwisu „Bliżej Przedszkola” www.blizejprzedszkola.pl/konkursy oraz na stronie internetowej przedszkola http://zspaleksandria.pl/

 16. Prace należy dostarczyć osobiście lub wysłać na adres:

  Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Kochanowskiego w  Aleksandrii
  ul. Gościnna 130, 42-274 Konopiska

  z dopiskiem konkurs „Wiosna wokół nas”

Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Nagrody: dyplomy

Przedział wiekowy: 3-6 lat

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: przedszkoli

Zgłoszenia: przez placówki

Typ: indywidualny