Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Przedszkoli i Szkół Podstawowych

Do udziału w ogólnopolskim konkursie plastycznym "Jesienne duszki leśne skrzaty" zaproszone są dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych.

Zadaniem konkursowym jest wykonania pracy w dowolnej technice plastycznej. Tematem przewodnim pracy mają być jesienne duszki i leśne skrzaty, a w procesie tworzenia pracy należy obowiązkowo wykorzystać dary jesieni oraz inne skarby przyrodnicze.

Technika wykonania prac: dowolna (kolaż, wydzieranka, praca przestrzenna itd)

Kategorie wiekowe:
3-4 lata
5-6 lat
klasy I-III szkoły podstawowej
klasy IV-VI szkoły podstawowej

Prace wraz z wypełnioną metryczką należy dostarczyć do organizatora konkursu do dnia 13 listopada 2013 r. (decyduje data stempla pocztowego)

Prace nadesłane na konkurs pozostają do dyspozycji organizatora konkursu. Nagrody nie odebrane w ciągu 30 dni przechodzą na własność placówki (możliwe jest przesłanie nagród na prośbę i koszt odbiorcy).

Młodzieżowy Dom Kultury
"Dom Harcerza" im. prof. Aleksandra Kamińskiego
ul. Lotnicza 1
31-462 Kraków

 

Regulamin i metryczka pracy

  

 

 

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Nagrody: brak informacji

Przedział wiekowy: 3-12 lat

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół, przedszkoli

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny