Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Kalendarz 2019″

To już 27 edycja ogólnopolskiego konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjalnych.
Zgłoszenia wyłącznie za pośrednictwem nauczycieli lub instruktorów domów kultury (brak możliwości indywidualnego zgłoszenia do konkursu).

Technika wykonania prac: dowolna plastyczna,  z wyłączeniem technik komputerowych oraz technik wykorzystujących materiały nietrwałe, sypkie itp.
Format prac nie większy niż A3. Orientacja prac pozioma
Jeden autor może zgłosić na konkurs tylko jedną pracę.
Tematyka prac: dowolna, prace powinny nawiązywać do talentów, mocnych
stron, zainteresowań i ulubionych zajęć autora.

Na odwrocie każdej pracy należy umieścić metryczkę, wypełnioną drukowanymi literami według następującego schematu:

imię i nazwisko, wiek uczestnika,
nazwę, adres, numer telefonu, e-mail placówki, imię,
nazwisko instruktora (osoby prowadzącej), tytuł pracy.

Termin nadsyłania prac: 26 października 2018 r.

Gminny Ośrodek Kultury w Stawigudzie
ul. Leśna 2
11-034 Stawiguda

 

kalendarz 2019

 

Regulamin:
1.Prace powinny nawiązywać do talentów, mocnych
stron, zainteresowań i ulubionych zajęć autora.

2. Cele konkursu:
- rozwijanie zainteresowań plastycznych wśród dzieci
i młodzieży,
- kształcenie wyobraźni i wrażliwości artystycznej,

3.Zasady uczestnictwa:
-Zgłoszeń mogą dokonywać nauczyciele lub instruktorzy
z domów kultury i innych pozaszkolnych placówek
oświatowych (brak możliwości zgłoszeń indywidualnych)
-W konkursie mogą brać udział dzieci i młodzież
w wieku szkoły podstawowej i gimnazjum.
-Każdy uczestnik może nadesłać jedną pracę.
-Na odwrocie każdej pracy należy umieścić
metryczkę, wypełnioną drukowanymi literami
według następującego schematu:

imię i nazwisko, wiek uczestnika,
nazwę, adres, numer telefonu, e-mail placówki, imię,
nazwisko instruktora (osoby prowadzącej), tytuł pracy.

-Prosimy nie podpisywać się z przodu na obrazku,
nie umieszczać kalendarium jako elementu kompozycji
ani nie składać (zginać) pracy.
-Technika: dowolna technika plastyczna płaska
z wyłączeniem technik cyfrowych, materiałów sypkich,
elementów luźnych, odpadających, trójwymiarowych,
plasteliny itp.
-Format maksymalnie A3 (prosimy nie oprawiać
ani nie podklejać prac, będą one skanowane).
-Orientacja pozioma
-Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją
regulaminu i z wyrażeniem zgody na opublikowanie
danych osobowych związane z ogłoszeniem wyników.
-Przesłanie prac jest jednoznaczne z przekazaniem
na rzecz organizatora prawa do nieodpłatnego
wykorzystania pracy w celach promocyjnych
związanych z konkursem.
-Przesłanie prac na konkurs jest jednoznaczne
z wyrażeniem zgody na przetwarzanie
danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych),
publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s . 1
Termin nadsyłania prac mija 26 października 2018r.

- Organizator nie zwraca nadesłanych prac.

4. Ocena prac
-Kryteria oceny: zgodność z tematem, oryginalność,
staranność wykonania, samodzielność
- Oceną prac zajmie się niezależna komisja powołana
przez organizatora

5. Nagrody:
- komisja przyzna 13 równorzędnych nagród
(12 nagród miesiąca i okładka)
- nagrodzone prace zostaną ilustracjami "Kalendarza
GOK ", który zostanie wydany przez GOK w Stawigudzie
i Urząd Gminy Stawiguda.
- Każdy zwycięzca otrzyma dyplom i egzemplarz
„Kalendarza GOK”, prace zamieścimy w galerii na stronie
internetowej GOK Stawiguda.
- dodatkowo organizator przewiduje możliwość przyznania
dowolnej liczby wyróżnień
-wyróżnione prace nie będą publikowane w kalendarzu,
-każdy wyróżniony otrzyma dyplom i egzemplarz
„Kalendarza GOK”, prace zamieścimy w galerii na stronie
internetowej.
-Każda placówka biorąca udział w konkursie otrzyma
egzemplarz „Kalendarza GOK”
-Nagrody prześlemy pocztą na adres placówki
zgłaszającej uczestników.
-Nauczyciele chcący otrzymać podziękowanie za udział,
proszeni są o dołączenie tej informacji do zgłoszenia.
-Organizator nie przewiduje zaświadczeń i dyplomów
za sam udział w konkursie.
- O wynikach organizator poinformuje zamieszczając
informacje na swojej stronie internetowej:
http://gok.stawiguda.pl/

i fanpage: https://www.facebook.com/gokstawiguda/
-Do czasu oficjalnej publikacji wyników organizator
nie udziela informacji o wynikach konkursu

Dołączając pozdrowienia, serdecznie zapraszamy
do udziału w naszym konkursie.
Koordynator: Bogusława Masłowiecka-Miotk, maslowiecka.gok@stawiguda.pl
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 31 grudnia 2018

Nagrody: Publikacja pracy w kalendarzu, egzemplarz Kalendarza GOK

Przedział wiekowy: 7-15

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: przez placówki

Typ: indywidualny