Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY „Kolorowa skarpetka – symbol niepasującego chromosomu, tolerancji i zrozumienia”

Stowarzyszenie „Zespolaki” zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych do wzięcia udziału  w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym przygotowanym w ramach projektu pn.: „Kolorowa skarpetka - symbol niepasującego chromosomu, tolerancji i zrozumienia”. 

Temat prac jest dość obszerny i pozostawia ogromne możliwości twórcze. Motywem przewodnim konkursu są osoby z zespołem Downa, ich radości i miłości, a także ich smutki i troski, ich zabawy, psoty, harce. Możecie namalować integrację osób z zespołem Downa ze środowiskiem, w którym mieszkają; wyraz Waszej tolerancji i zrozumienia. Codzienną rehabilitację, niepasujący chromosom lub kolorową skarpetkę, która jest symbolem Światowego Dnia Osób z Zespołem Downa. Zachęcamy wszystkie dzieci, grupy przedszkolne, szkolne, instytucje i całe rodziny do wzięcia w dłonie kredek, pasteli, pisaków, farb i innych materiałów, za pomocą których stworzycie wspaniałe dzieła!

Cele konkursu:

- uświadomienie potrzeby tolerancji i szacunku wobec osób z zespołem Downa
- zachęcenie do plastycznych wypowiedzi na temat integracji
- rozumienie znaczenia pojęcia tolerancja wobec innych ludzi
- kształtowanie wrażliwości, empatii oraz czynnej postawy niesienia pomocy innym na miarę swoich możliwości
- rozwijanie kreatywności, uzdolnień plastycznych, wrażliwości artystycznej i twórczej inwencji

Prace mogą być wykonane przy wykorzystaniu dowolnej techniki plastycznej (malarstwo, rysunek, collage, technika własna i inne). Każdy uczestnik może samodzielnie wykonać jedną pracę plastyczną w formacie A4, zgodną z tematem konkursu, odpowiednim dla swojego wieku, poziomem zrozumienia zagadnienia i umiejętnościami plastycznymi. Prace będą oceniane przez Jury, które będzie brało pod uwagę samodzielność wykonania pracy, estetykę, pomysł i wykonanie. Pamiętajcie, że tworząc Wasze prace ważne są emocje, niesamowite pomysły, wzruszające interpretacje i szczerość bijąca z Waszych dzieł!

Dokładny adres do wysyłki:

Stowarzyszenie Zespolaki
ul. Toruńska 14/7
85-023 Bydgoszcz

z dopiskiem „Kolorowa skarpetka”

Na wasze prace czekamy do 12 marca, zaś 17 marca nastąpi rozstrzygnięcie konkursu.  Wyniki zostaną podane na stronie internetowej www.zespolaki.pl Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 24 marca 2018r. podczas charytatywnego meczu Enea Astoria Bydgoszcz. Do osób, które nie będą mogły osobiście przyjechać na uroczyste wręczenie, nagrody zostaną przesłane pocztą na adres podany w formularzu.

Uwaga, liczy się termin dostarczenia prac. Prace dostarczone po terminie nie będą brały udziału  w konkursie.

Więcej informacji na stronie http://zespolaki.pl/ogolnopolski-konkurs-plastyczny/

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 17 marca

Nagrody: Nagrody rzeczowe oraz dyplomy w konkursie ufundują: Stowarzyszenie ZESPOLAKI, Enea Artego Bydgoszcz

Przedział wiekowy: bez ograniczeń

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół, przedszkoli

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny, grupowy