Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny Kultury Świata: Etiopia

 

Konkurs plastyczny dla dzieci - Fundacja WyspArt zaprasza do udziału w ogólnopolskim konkursie poświęconym kulturom świata. Tematem pierwszej edycji jest egzotyczna Etiopia.

Celem konkursu jest prezentacja różnorodności kulturowej regionów świata, popularyzacja wiedzy o innych krajach, uwrażliwienie młodych ludzi na odmienność kulturową, etniczną i religijną, nauka tolerancji, zrozumienia i poszanowania odmienności, burzenie stereotypów dotyczących mieszkańców innych krajów.

Konkurs jest adresowany do dzieci i młodzieży przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, szkół przyszpitalnych, sanatoryjnych, placówek opiekuńczo - wychowawczych, Domów Dziecka, dzieci o specyficznych potrzebach edukacyjnych z całego kraju w wieku od 3 do 19 lat.

Prace w poszczególnych grupach powinny nawiązywać w swojej tematyce do kultury, sztuki, religii lub historii Etiopii. Mogą być związane z jej legendami, powstaniem, dotyczyć przyrody etiopskiej, jej mieszkańców i ich zwyczajów.

OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY
„KULTURY ŚWIATA”

 EDYCJA 2012/2013
„ ETIOPIA ”

REGULAMIN KONKURSU

1.    Organizatorem konkursu jest Fundacja WyspArt.

2.    Patronat honorowy nad konkursem edycji 2012/2013 objęli:

MAREK SOWA MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
ROMAN ROJEK KONSUL HONOROWY ETIOPII
ALEKSANDER PALCZEWSKI MAŁOPOLSKI KURATOR OŚWIATY

3.    Konkurs organizowany jest w kategoriach wiekowych:
3-5 lat, 6-12 lat, 13-16 lat, 17-19 lat.

4.    Konkurs jest adresowany do dzieci i młodzieży przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, szkół przyszpitalnych, sanatoryjnych, placówek opiekuńczo - wychowawczych, Domów Dziecka, dzieci o specyficznych potrzebach edukacyjnych z całego kraju.

5.    Celem konkursu jest prezentacja różnorodności kulturowej regionów świata, popularyzacja wiedzy o innych krajach, uwrażliwienie młodych ludzi na odmienność kulturową, etniczną i religijną, nauka tolerancji, zrozumienia i poszanowania odmienności, burzenie stereotypów dotyczących mieszkańców innych krajów.

6.    Konkurs rozpoczyna się we wrześniu 2012 roku i kończy w maju 2013 roku.

7.    Najlepsze prace będą prezentowane na wystawie pokonkursowej, zwycięzcy dostaną książki lub piękne albumy pt.: " Etiopia na 21 dni lub na całe życie" Pana Romana Rojka. Wyróżnieni uczestnicy oraz opiekunowie  dostaną  dyplomy z podziękowaniami.
Relacja z konkursu oraz zdjęcia nagrodzonych prac zostaną zamieszczone w miesięczniku POZNAJ ŚWIAT.

8.    Każda edycja konkursu jest poświęcona innemu tematowi wiodącemu, w roku szkolnym 2012/2013 tematem konkursu jest Etiopia.

9.    Nagrodzone prace wyłoni Komisja składająca się z :
PRZEDSTAWICIELA PATRONÓW HONOROWYCH
PRZEDSTAWICIELA POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ANIMATORÓW PEDAGOGIKI CELESTYNA FREINETA
PRZEDSTAWICIELA FUNDACJI WYSPART
ARTYSTY PLASTYKA

10.    Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną, własną pracę.

11.    Prace plastyczne w formacie nie mniejszym niż A4, przy wykorzystaniu technik: rysunku, malarstwa lub kolażu (prace płaskie, nie przestrzenne).  Prace powinny być wyraźnie opisane na odwrocie : imię i nazwisko, wiek, adres szkoły/placówki, nazwisko opiekuna, telefon kontaktowy.

12.    Prace należy nadsyłać na adres:
Fundacja WyspArt
Ul. Mikołajska 4, 31-027 Kraków
Z dopiskiem ETIOPIA

Ostateczny termin składania prac upływa dnia 28 lutego 2013 roku. Liczy się dzień dotarcia koperty do Fundacji.

13.    Przesłane prace przechodzą na własność organizatora.

14.    Udział w konkursie jest jednoznaczny z zapoznaniem się z regulaminem oraz zgodą na publikacje i powielanie przesłanych prac oraz ich upublicznienie.

15.    Prace w poszczególnych grupach powinny nawiązywać w swojej tematyce do kultury, sztuki, religii lub historii Etiopii. Mogą być związane z jej legendami, powstaniem, dotyczyć przyrody etiopskiej, jej mieszkańców i ich zwyczajów.

16.    Uczestnicy konkursu mogą wziąć udział w WARSZTATACH DOTYCZĄCYCH ETIOPII, szczegóły fundacja@wyspart.pl lub tel. 696 861 678.

17.    Jury Konkursu wyłoni trzy zwycięskie prace w każdej kategorii dla odpowiednich grup wiekowych.

18.     Wyniki konkursu zostaną, ogłoszone na stronie internetowej organizatora:  www.wyspart.pl  www.centrumafrykanskie.pl

19.    Wszelkie informacje dotyczące Konkursu można uzyskać pod numerem telefonu
696 861 678 w godzinach od godz.12.00 do 15.00 (od poniedziałku do piątku).

20.    O wszystkich sprawach nieuregulowanych Regulaminem decydują organizatorzy konkursu.
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Nagrody: nagrody książkowe

Przedział wiekowy: 3-19 lat

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół, przedszkoli

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny