Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny o tematyce przyrodniczej „Piękno natury – zauważ je”

Szkoła Podstawowa Nr 314 im. Przyjaciół Ziemi w Warszawie zaprasza dzieci z klas I-III do udziału w ogólnopolskim konkursie plastycznym. Tematyka prac powinna być związana z pięknem przyrody. Technika wykonania prac dowolna plastyczna płaska (malarstwo, rysunek, grafika, techniki mieszane, collage z wyłączeniem plasteliny i materiałów sypkich), format pracy A4lub A3.

Z jednej szkoły można zgłosić do 3 prac.
Prace konkursowe muszą być wykonane indywidualnie i samodzielnie przez uczestników.
Termin zgłaszania prac: do 4 maja 2018 r.

 

REGULAMIN KONKURSU

Cele konkursu:

 1. Rozwijanie wrażliwości artystycznej.

 2. Promowanie twórczości dziecięcej.

 3. Kształtowanie u dzieci poczucia harmonii ze środowiskiem i całą przyrodą.


 

Warunki uczestnictwa:

 1. Konkurs adresowany jest do uczniów klas 1-3 szkół podstawowych.

 2. W konkursie wezmą udział prace plastyczne wykonane dowolną techniką płaską: malarstwo, rysunek, grafika, techniki mieszane, collage (z wyłączeniem plasteliny i materiałów sypkich).

 3. Prace będą przyjmowane w formacie A4, A3.

 4. Każda szkoła może nadesłać maksymalnie 3 prace plastyczne wykonane samodzielnie przez uczestników.

 5. Prace zbiorowe nie będą zakwalifikowane do konkursu.

 6. Dostarczone prace pozostaną do dyspozycji organizatora.

 7. Organizator nie bierze udziału w konkursie.


 

Termin:

 1. Prace powinny być dostarczone do 04.05.2018 roku.

 2. Każda praca powinna zawierać metryczkę: na odwrocie imię i nazwisko autora, klasa, nazwa i dokładny adres placówki, telefon, email, imię i nazwisko nauczyciela.

 3. Prace niezgodne z regulaminem lub oddane po terminie nie będą oceniane.

 4. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 25.05.2018 roku.

 5. Wysyłanie nagród odbędzie się do 20.06.2018 roku.

 6. Prace plastyczne należy wysyłać na adres:


Szkoła Podstawowa Nr 314 im. Przyjaciół Ziemi
ul. 
Porajów 3, 03 - 188 Warszawa


z dopiskiem


 Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Piękno Natury – zauważ  je".


 

Podsumowanie konkursu:

 1. Oceny prac oraz wyłonienie laureatów dokona Jury powołane przez Organizatora.

 2. Decyzje Jury są niepodważalne.

 3. Jury szczególną uwagę będzie zwracało na:


- estetykę pracy
- walory artystyczne
- zgodność z tematem konkursu
- samodzielność wykonania

 1. Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody i dyplomy, a opiekunowie podziękowania.

 2. Nagrody przyznawane będą za miejsca I-III.

 3. W konkursie przewidziane są wyróżnienia.

 4. Wyniki konkursu oraz najciekawsze prace będą opublikowane na stronie szkoły www.sp314.edupage.org, www.konkursydladzieci.eu

 5.  Nadesłane prace zostaną również umieszczone na wystawie pokonkursowej w Szkole Podstawowej Nr 314 im. Przyjaciół Ziemi.


Postanowienie końcowe:

 1. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na publikację imienia i nazwiska, a także umieszczenie wykonanej pracy w mediach (www.sp314.edupage.org, www.konkursydladzieci.eu/, www.Facebook.com, www.aktualnekonkursy.pl ).


Organizator:

Szkoła Podstawowa Nr 314 im.Przyjaciół Ziemi
ul. Porajów 3, 03 - 188 Warszawa

 

Koordynator konkursu:

Marlena Grzymkowska, Hanna Powierża

 

Sponsorzy:

„Planeta Zabaw” Świetlica przy Szkole Podstawowej Nr 314 im. Przyjaciół Ziemi,

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej Nr 314 im. Przyjaciół Ziemi
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 18.05.2018

Nagrody: I-III miejsce, wyróżnienia

Przedział wiekowy: kl.1-3

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny