Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Przedszkolak poznaje Polskę” Edycja II

REGULAMIN  OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO
„Przedszkolak poznaje Polskę" Edycja II


Organizator:
Przedszkole Miejskie nr 12 im Marii Konopnickiej w Mielcu.

Adresat konkursu: dzieci z przedszkoli całej Polski, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych.

Cele konkursu:

  • Poznanie ciekawych miejsc z terenu całej Polski(związanych z historią,  przyrodą, krajobrazem itp)

  • rozwijanie wrażliwości estetycznej,

  • wyzwalanie twórczej ekspresji, kreatywności,


Warunki uczestnictwa:

Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie pracy plastycznej, której tematyka związana jest z ciekawym miejscem w okolicy (związanym z historią lub teraźniejszością Polski lub swojego miasta ,wioski, miejscem zamieszkania,  obiektem lub terenem przyrodniczym , praca plastyczna może dotyczyć np. gatunków zwierząt, które na danym terenie występują,  parków chronionego krajobrazu , itp).

Technika: dowolna, format prac – dowolny.

Kryteria oceny prac: oryginalność, walory artystyczne, pomysłowość, materiał użyty do prac, samodzielność dziecka przy pracy plastycznej,

Ilość prac: do 5 prac z  placówki.

Każda praca musi zawierać czytelnie wypełnioną metryczkę przyklejoną z tyłu pracy (imię i nazwisko dziecka, wiek, tytuł pracy czyli na podstawie czego powstała , nazwa i adres placówki, telefon kontaktowy, adres e-mail, imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego).

Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych nagrodzonych dzieci.(proszę dołączyć zgodę rodzica, prawnego opiekuna na prezentowanie sylwetki dziecka w mediach)

Prace plastyczne nie będą zwracane autorom i przechodzą na własność organizatora.

Autorzy nagrodzonych prac otrzymają nagrody i dyplomy, które zostaną przesłane pocztą. Organizator zapewnia nagrody i dyplomy dla trzech pierwszych miejsc.

Nauczyciele, którzy chcą otrzymać podziękowania za przygotowanie dzieci do konkursu proszeni są o załączenie do wysyłanych prac adresu meilowego własnego lub placówki i informacji o chęci otrzymania potwierdzenia udziału w konkursie.

Termin nadsyłania/składania prac mija 28.02.2019 r. (decyduje data stempla pocztowego).

Rozstrzygnięcie konkursu: do 10. III. 2019 r.

Prace oceniane będą przez niezależne jury powołane przez organizatora.

Lista nagrodzonych zostanie opublikowana na stronie internetowej: www.blizej przedszkola.pl. i na stronie Przedszkola Miejskiego nr 12 im Marii Konopnickiej w Mielcu w wiadomościach. (przedszkole12@miasto.mielec.pl)

Prace należy wysłać na adres organizatora: Telefon kontaktowy: 177874762

Przedszkole Miejskie nr 12 im Marii Konopnickiej
ul. Konopnickiej 4
39 -300 Mielec

z dopiskiem: „KONKURS PLASTYCZNY "

Koordynatorzy  konkursu: Dorota Chrabąszcz, Agnieszka Domin, Alicja Dykas, Beata Wrzesień, Joanna Dusza

 

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator: Przedszkole Miejskie nr 12 im Marii Konopnickiej w Mielcu

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 10 III 2019

Nagrody: nagrody i dyplomy

Przedział wiekowy: 3-6 lat

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: przedszkoli

Zgłoszenia: przez placówki

Typ: indywidualny