Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Przyrządy astronomiczne Mikołaja Kopernika”

Regulamin
VII Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego
„Przyrządy astronomiczne Kopernika”

Honorowy patronat: Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski

Cele konkursu:

1.Przybliżenie sylwetki patrona naszej szkoły sławnego Polaka Mikołaja Kopernika poprzez przygotowanie pracy plastycznej Jemu poświęconej.
2.Popularyzacja ogólnej wiedzy astronomicznej.
3.Rozwijanie umiejętności plastycznych.

Uczestnicy:

1.Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i świetlic szkolnych.
2.Prace oceniane będą w czterech kategoriach:
a.    klasy  I -  III
b.    klasy IV – VI
c.    klasy VII – VIII
d.    świetlice szkolne

Wymogi konkursowe:

1. Praca konkursowa może być wykonana dowolną techniką plastyczną  w formacie A -3.
2. Autorem pracy może być tylko jedna osoba.
3. Tematem pracy plastycznej jest przedstawienie Mikołaja Kopernika przy pracy z przyrządami astronomicznymi.
4. Każda praca powinna zawierać metryczkę: tytuł pracy, imię,  nazwisko, klasę, nazwę szkoły  umieszczoną z przodu pracy w jej lewym dolnym rogu (wypełniamy drukowanymi literami).
5. Z tyłu pracy przyklejamy zgodę opiekuna prawnego dziecka na wykorzystanie danych osobowych na potrzeby konkursu (publikacje, wystawy, pełny adres szkoły (województwo, kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr telefonu).
6. Oceny prac dokona jury powołane przez organizatorów.
7. Nagrody rzeczowe i dyplomy otrzymają zwycięzcy I, II i III miejsc                              w poszczególnych kategoriach ufundowane przez dyrektora szkoły, które wyślemy pocztą.
8. Organizatorzy zastrzegają sobie przyznanie dodatkowych nagród.
9. Prace niezgodne z regulaminem nie będą brane pod uwagę.
10. Prace konkursowe należy przesłać  do 12 lutego 2019 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Mikołaja Kopernika
w Dąbrowie Tarnowskiej ul. Matejki 8
33 – 200 Dąbrowa Tarnowska
Małopolska
Z dopiskiem „Świetlica szkolna – konkurs”


Poprzez podanie danych osobowych uczestnik i reprezentowana przez niego szkoła wyrażają zgodę na opublikowanie jego nazwiska na stronie Internetowej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej.
Wszystkie prace biorące udział w konkursie zostaną zatrzymane przez organizatorów konkursu.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE

Nauczyciele świetlicy PSP nr 2 im. M. Kopernika w Dąbrowie Tarnowskiej:
Małgorzata Gawlik, Jadwiga Miś

 

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator: PSP nr 2 im. M. Kopernika w Dąbrowie Tarnowskiejn

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 28 luty 2019

Nagrody: Dyplomy i nagrody prześlemy pocztą

Przedział wiekowy: 7-15 lat

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny