Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

Ogólnopolski konkurs plastyczny „Tajemniczy ogród”

Młodzieżowy Dom Kultury w Gdyni zaprasza młodzież z klas 7 szkoły podstawowej oraz gimnazjalistów do udziału w I Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym "Tajemniczy Ogród".

Technika i forma prac:
- malarstwo, rysunek, tradycyjne techniki graficzne (bez grafiki komputerowej), techniki  mieszane,
- format prac: nie większe niż A2,
- konkurs nie obejmuje prac przestrzennych.

Na odwrocie pracy należy nakleić wypełnioną kartę zgłoszenia.
Szkoły dostarczają zbiorczą listę uczestników z danej placówki.

Prace na konkurs można przesyłać do 28 lutego 2018 roku na adres:

Młodzieżowy Dom Kultury
ul. Grabowo 2
81-265 Gdynia

z dopiskiem „Tajemniczy ogród” – konkurs plastyczny


I OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY
„TAJEMNICZY OGRÓD”
GDYNIA 2018

REGULAMIN


W tym roku  po raz pierwszy zapraszamy do wzięcia udziału w naszym konkursie uczestników
z całej Polski. Otwórzcie bramy Waszego tajemniczego ogrodu. Niech pokaże swoje piękno na nizinach i w górach, nad morzem i w zielonych dolinach. W dzień i w nocy, pod śniegiem i w blasku letniego słońca. Niech Wasza wyobraźnia przeniesie nas do nieodkrytych, niezwykłych miejsc, pełnych barw, radości i tajemnic. Czekamy!

ORGANIZATOR
Młodzieżowy Dom Kultury
ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia
tel./fax:   (058) 698 86 18
e-mail:    biuro@mdk.gdynia.pl


1. CELE KONKURSU
-pobudzanie wrażliwości i aktywności twórczej,
- promowanie talentów,
- popularyzacja działań artystycznych i konfrontacja doświadczeń z zakresu wykorzystania różnych  technik plastycznych

2. MIEJSCE I TERMIN
Nadesłanie prac do 28 lutego 2018 roku

na adres:
Młodzieżowy Dom Kultury ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia
z dopiskiem „Tajemniczy ogród” – konkurs plastyczny

w opakowaniu wykluczającym zniszczenie, gdyż organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w czasie transportu, nie dopuszczamy prac w rulonach.
Ogłoszenie wyników i powiadomienie laureatów konkursu: do 12 marca 2018 r. na stronie internetowej placówki.
Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej
w budynku MDK.
Nagrody i dyplomy dla laureatów konkursu wyślemy pocztą.


3. UCZESTNICY
z całej Polski
dzieci i młodzież działająca w szkołach, świetlicach, klubach, placówkach kultury, placówkach wychowawczych i innych, także zgłoszenia indywidualne

Kategorie wiekowe
- klasa VII szkoły podstawowej
- klasy gimnazjalne
Prosimy nie przysyłać prac dzieci młodszych niż wyznaczone kategorie wiekowe.4. ZASADY UCZESTNICTWA

Technika i forma prac:
- malarstwo, rysunek, tradycyjne techniki graficzne (bez grafiki komputerowej), techniki  mieszane,
- format prac: nie większe niż A2,
- konkurs nie obejmuje prac przestrzennych.
Na odwrocie pracy należy nakleić czytelnie wypełnioną kartę informacyjną z następującymi danymi autora:
imię, nazwisko, wiek, klasa, adres, telefon, adres e-mail, nazwę i adres placówki, którą reprezentuje autor, nazwisko nauczyciela – prowadzącego, pod którego kierunkiem praca została zrealizowana.
Do zestawu prac z danej szkoły lub placówki należy dołączyć informacyjną kartę zbiorczą
z nazwiskami uczniów, nauczyciela prowadzącego i adresem kontaktowym, telefonem
oraz e-mailem placówki.

5. KRYTERIA OCENY PRAC
Twórcza pomysłowość i wyobraźnia w zakresie przedstawienia tematu, ogólna estetyka
i samodzielność wykonania prac, stopień opanowania technik plastycznych.


6. ZASADY ORGANIZACYJNE
Wszystkie prace biorące udział w konkursie plastycznym przechodzą na własność organizatora. Prac nie zwracamy!
Każdy uczestnik może zgłosić jedną pracę, nie dopuszcza się prac zbiorowych.
Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej prezentacji, reprodukcji prac w środkach masowego przekazu oraz publikacji imion , nazwisk i informacji o laureatach konkursu, również na stronie internetowej placówki.
Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z uznaniem warunków niniejszego regulaminu.Koordynator konkursu                    Kierownik Działu Sztuki
Małgorzata Karpińska                             Aleksandra Wysocka

 

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: do 12.03.2018

Nagrody: nagrody i dyplomy

Przedział wiekowy: klasa 7 SP, gimnazja

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny