Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

Ogólnopolski konkurs plastyczny „Twórczość plastyczna inspirowana muzyką dawną”

Konkurs plastyczny adresowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz placówek oświatowo- wychowawczych z terenu całej Polski.
Zgodnie z tematem konkursu, zadaniem stojącym przed uczestnikami jest wykonanie pracy plastycznej inspirowanej muzyką dawną.

Technika wykonania prac
- malarską
- rysunkową
- graficzną
- rzeźbiarską  (z wyłączeniem form przestrzennych)
- fotograficzną (dopuszcza się transpozycję komputerową fotografii)
- tkaniny artystycznej
- mieszaną
Format prac:
- prace plastyczne - od A3 do 100 x 70cm
- fotografie - od 21 x 15cm do 100 x 70cm

Prace będą oceniane w trzech grupach wiekowych:
- do lat 12
- od 13 do 16 lat
- powyżej lat 16

Kryteria oceny prac:
1. Zgodność treści i formy plastycznej z tematyką konkursu.
2. Nowe, ciekawe formy realizacji.
3. Poprawność kompozycji plastycznej.
4. Ogólny wyraz artystyczny pracy.
Nadesłane prace plastyczne i fotograficzne powinny być kreacją artystyczną idei konkursu. Fotografie mogą dokumentować wydarzenia związane z muzyką dawną.

Termin nadsyłania prac - 15 grudnia 2017 r.

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY
ul. Fabryczna 13-15
62-800 KALISZ

Organizatorem konkursu jest Kaliskie Stowarzyszenie Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży „Schola Cantorum” w Kaliszu.

 

 


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: luty 2018

Nagrody: nagrody rzeczowe

Przedział wiekowy: szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły średnie

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny