Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny X edycja WSPÓLNIE MÓWIMY NIE PRZEMOCY „Pod wspólnym niebem”

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. KEN w Lublinie, Szkoła Podstawowa nr 29 im. A Mickiewicza w Lublinie oraz doradca metodyczny plastyki i wiedzy o kulturze przy Urzędzie Miasta Lublin Wydziału Oświaty i Wychowania zapraszają uczniów gimnazjów i szkół podstawowych do udziału w X edycji konkursu plastycznego pod patronatem Lubelskiego Kuratora Oświaty oraz Marszałka Województwa Lubelskiego - patronat medialny Wydawnictwo Prószyński i S-ka: „WSPÓLNIE MÓWIMY NIE PRZEMOCY - POD WSPÓLNYM NIEBEM”.

 

Celem konkursu jest:

Przedstawienie życia dzieci i dorosłych w różnych częściach świata.
Kształtowanie wśród uczniów otwartości na odmienność obyczajową, kulturową i religijną.
Uczenie dzieci i młodzieży szacunku wobec drugiego człowieka bez względu na jego pochodzenie.
Rozwijanie poczucia wartości odrębności – „mam prawo być inny”.
Rozbudzanie twórczej inwencji dziecka poprzez plastyczną wypowiedź.

Uczestnicy:
Uczniowie szkół podstawowych: kl. I-III, IV-VI, VII-VII i III klas gimnazjalnych.


Warunki uczestnictwa:
1. Format prac plastycznych A3.
2. Prace wykonane w technice: malarstwo, grafika, techniki mieszane, mozaika, collage. Wyklejanki z kasz, plasteliny i gazety nie będą oceniane. Prace zrolowane nie będą oceniane.
3. Każda  praca  powinna  być  opisana  na  odwrocie:  imię  i  nazwisko  ucznia,  wiek,  klasa,  nazwa placówki, adres, telefon, e-mail, imię i nazwisko opiekuna (jedna osoba) pod kierunkiem, którego praca powstała,  zgodnie z załączoną metryczką.
4. Do prac należy dołączyć zbiorową kartę zgłoszenia.
5. Organizatorzy  zastrzegają  sobie  prawo  do  bezpłatnego  publikowania  prac  konkursowych  w  celu propagowania konkursu.
6. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu konkursu
7. Prace zespołowe nie będą rozpatrywane.
8. Prace nie będą zwracane uczestnikom.
9. Nagrody powinny być odbierane osobiście przez laureatów, bądź ich rodziców lub opiekunów.

Terminy:
Prace należy składać /przesyłać/ do dnia 16.11.2018 r. na adres

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. KEN, 20-078 Lublin, ul. Żołnierzy Niepodległej 1.

Ogłoszenie wyników:
Informacja o wynikach, terminie i miejscu uroczystego finału zamieszczona zostanie na stronie Biblioteki http://ken.pbw.lublin.pl .
Autorom najciekawszych prac w każdej kategorii wiekowej zostaną przyznane nagrody rzeczowe oraz wyróżnienia wręczone w czasie uroczystego finału.

Regulamin konkursu, karta zgłoszenia, metryczka pracy, zgoda na przetwarzani danych osobowych

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Nagrody: nagrody rzeczowe

Przedział wiekowy: 7-15 lat

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: przez placówki

Typ: indywidualny