Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

Ogólnopolski Konkurs Poetycki dla dzieci i młodzieży „Ja i Świat” 2019

W Konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych i klasy gimnazjalnej z całej Polski.

Prace będą oceniane w 4 kategoriach:
kat. I: kl. 0 – 2
kat. II: kl. 3 – 4
kat. III: kl. 5 – 6
kat. IV: kl. 7 – 8 i gimnazjalna

Poprzez tematykę Konkursu - JA i ŚWIAT, należy rozumieć treści związane z emocjami relacjami i zjawiskami obecnymi w życiu młodych piszących

Podpisane utwory (zestaw 2 wierszy) należy przesłać w trzech egzemplarzach, wyłącznie w druku -  format A4. Do nadsyłanych prac należy dołączyć kartę zgłoszenia.

Termin nadsyłania prac do dnia 20 marca 2019 r. na adres

Wojewódzki Dom Kultury
35-959 Rzeszów, ul. S. Okrzei 7

email: wdk@podkarpackie.pl

 

regulamin i karta zgłoszenia 2019

zgoda na przetwarzanie danych osobowych / zgoda na przetwarzanie wizerunku

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 7 czerwca

Nagrody: nagrody i wyróżnienia

Przedział wiekowy: 6-15 lat

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny