Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

Ogólnopolski konkurs poetycki dla szkół podstawowych „Na stalowych skrzydłach”

Konkurs literacki
"Na stalowych skrzydłach"


 

Włączając się w obchody 100 rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości Szkoła Podstawowa nr 6 im. Polskich Lotników w Puławach zaprasza wszystkich uczniów szkół podstawowych, klas 4-8 do udziału  w II edycji ogólnopolskiego konkursu poetyckiego  "Na stalowych skrzydłach".

W tym roku honorowy patronat nad tym przedsięwzięciem objął Prezydent Miasta Puławy Janusz Grobel.

Konkurs jest organizowany w dwóch kategoriach wiekowych:

I kategoria – klasy 4-6
II kategoria – klasy 7-8

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie jednego wiersza          niepublikowanego i nienagradzanego w innych konkursach, którego tematyka nawiązywała będzie do lotnictwa lub lotników. Każda praca powinna zawierać następujące informacje: imię, nazwisko autora pracy, szkoła, do której uczeń uczęszcza, telefon kontaktowy oraz imię i nazwisko opiekuna.

Spośród nadesłanych prac jury powołane przez Organizatora wybierze najlepsze prace, przyznając nagrody i wyróżnienia w dwóch kategoriach wiekowych.

Prace nagrodzone i wyróżnione zostaną wydrukowane w publikacji pokonkursowej. Zostaną również opublikowane na stronie internetowej Organizatora.

Udział  w konkursie jest bezpłatny.

Uczestnicy powinni dostarczyć teksty w formie elektronicznej na adres: e-mail: sp6@um.pulawy.pl

Do każdej pracy powinna być dołączona wypełniona Zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu stanowiąca Załącznik nr 1 do regulaminu (lub do pobrania ze strony Organizatora) oraz Oświadczenie uczestnika konkursu o samodzielności pracy (załącznik nr 2).

Prace na Konkurs mogą być nadsyłane do 10 listopada 2018 r.

Rozstrzygnięcie Konkursu odbędzie się  w dniu 12  listopada 2018 r. Informacje zostaną umieszczone na stronie internetowej Szkoły  www.sp6pulawy.pl  Wszyscy laureaci Konkursu i ich opiekunowie zostaną powiadomieni o werdykcie komisji konkursowej za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie.

Gala finałowa konkursu odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 6 im Polskich Lotników w Puławach 16 listopada 2018 roku

 

Koordynator konkursu:
Magdalena Stefanyszyn, nauczyciel języka polskiego

 

Regulamin konkursu, karta zgłoszenia

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator: Szkoła Podstawowa nr 6 im. Polskich Lotników w Puławach

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 12.11.2018

Nagrody: dyplomy, rzeczowe

Przedział wiekowy: klasy 4-8 szkoły podstawowej

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny