Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

Ogólnopolski Konkurs „SERFUJ I SZANUJ INNYCH W SIECI – LEPSZY INTERNET ZACZYNA SIĘ OD CIEBIE”

Szkoła Podstawowa nr 29 w Częstochowie z włączając się w działania związane z Dniem Bezpiecznego Internetu organizuje konkurs na plakat dla uczniów szkół podstawowych.

Uczniowie przygotowują plakat na temat zawarty w tytule konkursu. Plakat musi być wykonany w dowolnym programie graficznym z rozszerzeniem jpg. Plakat należy wydrukować w formacie A4. Do plakatu należy załączyć płytę z zapisanym na niej plakatem, płyta musi być opisana w sposób podany w regulaminie.

Prace zgłaszane na konkurs muszą być wykonane indywidualnie, samodzielnie, warunkiem jest aby praca ta nigdzie do tej pory nie była publikowana i nagradzana.

Każda nadesłana praca winna zawierać następujące dane:
a) Imię i nazwisko autora.
b) Wiek.
c) Nazwę szkoły
d) Dane opiekuna konkursu w danej szkole.
e) Zgodę rodziców ucznia na wzięcie przez niego udziału w Konkursie (dla opiekuna konkursu w danej szkole)

Kryteria oceny - Komisja Konkursowa ocenia trafność i oryginalność przedstawienia tematyki konkursu oraz walory artystyczne prac.

Prace będą oceniane w trzech grupach wiekowych
- klasy 1-3
- klasy 4 i 5
- klasy 6-7

Termin nadsyłania prac:
Prace konkursowe należy złożyć w sekretariacie szkoły do 2 lutego 2018 r. (decyduje data wpłynięcia pracy do Sekretariatu Szkoły a nie data stempla pocztowego).

Szkoła Podstawowa nr 29
im. Królowej Jadwigi w Częstochowie
ul.Rocha 221
42-221 Częstochowa

Z dopiskiem (DBI 2018)

 

Regulamin konkursu

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 16.02.2018

Nagrody: dyplomy, nagrody rzeczowe

Przedział wiekowy: szkoły podstawowe

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny