Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

Ogólnopolski Konkurs „Świat bez barier” pod hasłem „Owady podniosły skrzydła do lotu”

REGULAMIN XII OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU „Świat bez barier”
POD HONOROWYM PATRONATEM
POSEŁ NA SEJM AGNIESZKI KOŁACZ- LESZCZYŃSKIEJ
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA ROMANA SZEŁEMEJA
HASŁO KONKURSU:
OWADY PODNIOSŁY SKRZYDŁA DO LOTU

CEL: Popularyzacja twórczości, rozbudzanie talentów, stworzenie warunków do publicznych kontaktów, umożliwienie twórcom nieprofesjonalnym, działającym w różnych środowiskach osób niepełnosprawnych, konfrontacji własnych dokonań, poszukiwań artystycznych i literackich, wyszukiwanie twórców szczególnie uzdolnionych. Promowanie pozytywnego wizerunku osób niepełnosprawnych. Integracja laureatów podczas trzydniowego podsumowania konkursu, dzielenie się doświadczeniem.

*CZĘŚĆ LITERACKA
Należy napisać pracę, której tematyka związana będzie z tegorocznym hasłem konkursu. Praca może być napisana w dowolnej formie literackiej /baśń, pamiętnik, list, rozprawka, reportaż,itp./
Każdy uczestnik może napisać dowolną liczbę prac, której objętość nie przekracza trzech stron maszynopisu. UWAGA! Rękopisy i prace grupowe nie będą oceniane.

*CZĘŚĆ PLASTYCZNA
Należy wykonać pracę, której tematyka związana jest z tegorocznym hasłem konkursu. Każdy uczestnik może nadesłać dowolną liczbę prac wykonanych w dowolnej technice i w dowolnych wymiarach (rysunek, malarstwo olejne, akwarela, inne techniki malarskie, grafika, rzeźba, ceramika, tkanina ). Prace należy wykonać indywidualnie, samodzielnie, prace grupowe nie będą oceniane! UWAGA! Prosimy nie przysyłać prac wykonanych z produktów spożywczych.

WARUNKI UCZESTNICTWA:
Uczestniczyć mogą: dzieci i młodzież oraz dorosłe osoby zrzeszone w organizacjach pozarządowych zajmujących się problematyką osób niepełnosprawnych oraz uczniowie szkół specjalnych, klas integracyjnych (funkcjonujących w szkołach masowych), szkół integracyjnych oraz podmioty indywidualne. W konkursie biorą udział osoby sprawne i niepełnosprawne.
UCZESTNICY KONKURSU AKCEPTUJĄC REGULAMIN WYRAŻAJĄ ZGODĘ NA: REPRODUKOWANIE PRAC, UMIESZCZANIE ICH W PRASIE, NA STRONACH INTERNETOWYCH SZKOŁY I KONKURSU ORAZ ZLICYTOWANIE NAGRODZONYCH I WYRÓŻNIONYCH PRAC I PRZEKAZANIE POZYSKANYCH W TEN SPOSÓB FUNDUSZY NA WAŁBRZYSKIE HOSPICJUM IM. JANA PAWŁA II.

KATEGORIE WIEKOWE OBU KONKURSÓW:
A. dzieci w wieku przedszkolnym do lat 6 (nie dotyczy konkursu literackiego),
B. klasy 1 -3 szkoły podstawowej (nie dotyczy konkursu literackiego),
C. klasy 4 - 6 szkoły podstawowej,
D. klasy gimnazjalne,
E. uczniowie szkół ponadgimnazjalnych oraz osoby dorosłe.

SKŁADANIE PRAC:
Każdą pracę należy czytelnie podpisać (prace plastyczne na odwrocie) podając wszystkie wymagane dane:
- imię i nazwisko,
- wiek autora,
- imię i nazwisko opiekuna,
- adres placówki, telefon z numerem kierunkowym, e – mail
- adres uczestnika, telefon z numerem kierunkowym, e – mail (jeśli prace wysyłane są indywidualnie)

Należy dołączyć KARTĘ ZGŁOSZENIA z listą wszystkich uczestników z placówki oraz nazwiskami instruktorów. Prace nie posiadające powyższych informacji nie będą przyjmowane.

TERMINARZ:
Prace należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 18 marca 2016 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres:
ZESPÓŁ SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W WAŁBRZYCHU
UL. PALISADOWA 48
58 - 316 WAŁBRZYCH
Prace literackie można również przesłać w programie Microsoft Word na adres internetowy:
sekretariat@zsi.edu.pl
Laureaci konkursu wraz z opiekunami artystycznymi wezmą udział w trzydniowym spotkaniu integracyjnym w maju lub czerwcu 2016 r. Zostaną powiadomieni telefonicznie lub e- mailem o dokładnym terminie i szczegółach spotkania. Oprócz tego otrzymają dyplomy i nagrody. Nie pokrywamy kosztów podróży.
Osoby wyróżnione zostaną zaproszone wernisaż wystawy, o czym będą powiadomione telefonicznie lub e- mailem. Ponadto otrzymają dyplomy i nagrody.
Opiekunowie artystyczni otrzymają dyplomy. Wyniki konkursu umieścimy na stronie internetowej szkoły: www.zsi.edu.pl
Zwrot prac plastycznych, które nie zostały nagrodzone, ani wyróżnione nastąpi od 12 do 16 września 2016 r. w siedzibie szkoły. Prace literackie nie będą zwracane. Prac nie odsyłamy!
INNE INFORMACJE:
Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji prac przed ich ekspozycją oraz prawo do pokazów prac jak również do ich bezpłatnego reprodukowania w katalogu i prasie oraz skracania prac literackich zamieszczonych w katalogu oraz sprzedaży prac plastycznych podczas licytacji. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie przesyłek w czasie transportu.

Wszelkich dodatkowych informacji udziela sekretariat Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi tel. 74 843-21-86
Kierownikiem organizacyjno- artystycznym jest Dyrektor Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Wałbrzychu- Bożena Kruszyńska, osobą odpowiedzialną za część plastyczną- nauczyciel plastyki- Ewa Maduch, za część literacką - nauczyciel języka polskiego- Edyta Borczyk.

 

Karta zgłoszenia 2016

 

REGULAMIN XII OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: maj/czerwiec 2016

Termin ogłoszenia wyników: maj/czerwiec 2016

Nagrody: dyplomy, nagrody rzeczowe, pobyt nagrodzonych laureatów i ich opiekunów

Przedział wiekowy: bez ograniczeń

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół, przedszkoli

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny