Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

I Ogólnopolski Przegląd Bajki Logopedycznej

Celem przeglądu jest umożliwienie wszystkim dzieciom w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, szczególnie z trudnościami w mówieniu, prezentacji swoich umiejętności, możliwości i talentów tj. kompetencja językowa, sprawność leksykalna, ekspresja słowna i aktywność plastyczna.

Przegląd obejmuje:
- opracowanie przez nauczyciela / logopedę bajki logopedycznej zawierającej zabawy, ćwiczenia usprawniające narządy artykulacyjne i/lub doskonalące wymowę trudnych głosek, rozwijające zasób leksykalny,
- oraz  wykonanie przez dziecko/grupę maksymalnie 6 dzieci/ ilustracji lub historyjki obrazkowej do bajki logopedycznej.

Praca i termin nadsyłania :

Praca  plastyczna: jedna ilustracja lub historyjka obrazkowa  o wymiarach  A 3,  2 wydrukowane metryczki, tj. z danymi autora i placówki  (Times New Roman czcionka 12),
tekst bajki  logopedycznej na kartce o wymiarach  A 4  (Times New Roman czcionka 14),
zgody (nr 1 i nr 2).

Prace należy przesyłać przesłać na adres:

Przedszkole nr 107 „Słoneczko”
ul. W. Stysia 71
53-529 Wrocław

z dopiskiem : I Ogólnopolski Przegląd Bajki Logopedycznej

Termin składania prac upływa z dniem 29.03.2019r. ( liczy się data stempla pocztowego ).

Ponadto  do 29.03.2019 r.  należy przesłać tekst bajki  w wersji elektronicznej na adres email: przegladmppl@gmail.com

Warunkiem udziału w Przeglądzie jest przesłanie przygotowanej pracy włącznie z załącznikami 1,2:
- Zgoda nr 1:  pisemna zgoda rodziców dziecka na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku uczestnika przeglądu.
- Zgoda nr 2:  na zamieszczenie napisanej przez siebie bajki logopedycznej.

Zgody do pobrania na stronie: www.przedszkole107.professo.pl , w zakładce:  profilaktyka logopedyczna.

•     Każdy autor pracy plastycznej  otrzyma pamiątkowy dyplom i nagrodę rzeczową.
•    Przedszkola biorące udział w Przeglądzie otrzymują dyplom uczestnictwa.
•    Najciekawsze teksty autorstwa nauczycieli,/logopedów  oraz prace plastyczne dzieci będą opublikowane.
Komisja składająca się z polonistów i logopedów dokona analizy nadesłanych tekstów.
•    Autorzy wyróżnionych przez Komisję tekstów otrzymają dyplom z wyróżnieniem.
•    Lista wyróżnionych tekstów i ich autorów zostanie umieszczona na stronie przedszkola w dniu 9.04.2019.
•    Wernisaż prac plastycznych odbędzie się  10.04.2019 r. w trakcie Przeglądu Wiersza i Etiudy Logopedycznej, a wystawa będzie czynna w dniach  08.04.2019 do 15.04.2019 r. w Młodzieżowym Domu Kultury;  ul. S. Duboisa 5, Wrocław
•    Wystawa  pokonkursowa będzie czynna w dniach 29.04.2019 do 18.05.2019 r. w Dolnośląskiej Bibliotece Publicznej;  ul. Rynek 58, Wrocław

 

 

Do pobrania:
Regulamin
Zgody
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 9 kwietnia 2019

Nagrody: tak

Przedział wiekowy: 3-6 lat

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół, przedszkoli

Zgłoszenia: przez placówki

Typ: indywidualny, grupowy