Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

Ogólnopolskie Biennale Plastyczno-Fotograficzne Dzieci i Młodzieży „Przyroda”

Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży do 21 roku życia.
Prace będą oceniane w czterech kategoriach wiekowych:
I – do 6 lat, II - szkoły podstawowe, III – gimnazja, IV – szkoły średnie i wyższe.

Technika wykonania prac:

PLASTYKA:

malarstwo, rysunek (format min. A-3),
grafika warsztatowa (bez limitu formatu),
grafika projektowa (znaczek pocztowy, znak graficzny – format A-4, plakat wyłącznie na formacie B-2),
mono- i politypia (bez limitu formatu),
zrealizowane technikami trwałymi.

FOTOGRAFIA:

prace czarno-białe lub kolorowe, o formacie minimalnym 15 x 21 cm (wyłącznie oryginalne!).

Inne formy artystyczne wyłącznie po wcześniejszej konsultacji z Kuratorem Biennale.

Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu dowolną ilość prac w wybranych przez siebie dziedzinach i technikach.
Każda praca winna mieć trwale umocowaną metryczkę zawierającą dane (w kolejności):
- grupa wiekowa autora – wiek autora – imię i nazwisko autora – adres autora – tytuł pracy –
- imię i nazwisko opiekuna artystycznego – nazwa i adres macierzystej placówki (nie dotyczy zgłoszeń indywidualnych).

Zgłoszenia można nadsyłać do dnia 1 maja 2018 r.

Młodzieżowy Dom Kultury
ul. Słowackiego 17
26-600 Radom

 

Terminarz Biennale :

Do 19.II.2018 - ogłoszenie Regulaminu IX Biennale
1.V.2018 - termin dostarczenia prac Organizatorowi
7 -14.V.2018 - obrady Jury Biennale
14 -25.V.2018 - powiadomienie uczestników o wynikach prac Jury
21.VI.2018 - uroczyste podsumowanie Biennale, spotkanie uczestników, wręczenie nagród i otwarcie wystawy pokonkursowej
21.VI-31.VIII.2018 - prezentacja wystawy pokonkursowej

 

 

 

REGULAMIN


I. Organizator.


Organizatorem Biennale jest Młodzieżowy Dom Kultury im. Heleny Stadnickiej w Radomiu we współpracy z Ośrodkiem Kultury i Sztuki „Resursa Obywatelska” w Radomiu.

II. Tematyka Konkursu.


Tematyka Biennale nawiązuje do szeroko rozumianej problematyki wysiłków człowieka podejmowanych dla ochrony i zachowania dla przyszłych pokoleń zasobów otaczającej nas przyrody.

Prezentacja jej piękna, upowszechnianie jej symboliki - to jedna ze skuteczniejszych metod oddziaływania na świadomość społeczeństwa.

III. Cel Konkursu.


Celem Biennale jest pozyskanie interesujących warsztatowo i ściśle nawiązujących do założonej tematyki realizacji plastycznych i fotograficznych, które posłużą do stworzenia kolekcji i wystaw towarzyszących aktywnym działaniom na rzecz ochrony autentycznej przyrody naszej planety.

Realizując zadania kompozycyjne, autorzy prac lepiej zrozumieją tajniki natury, nauczą się ją szanować, jednocześnie zwrócą uwagę na jej olbrzymi potencjał inspiracyjny dla wszelkich poczynań artystycznych, walory estetyczne służące człowiekowi.

IV. Uczestnicy Konkursu.


Zaproszenie do udziału w Biennale kierujemy do dzieci i młodzieży, uczniów szkół wszystkich typów.

V. Warunki techniczne.


Ocenie Jury Biennale podlegają:

 • Prace plastyczne:

  • malarstwo, rysunek (format min. A-3),

  • grafika warsztatowa (bez limitu formatu),

  • grafika projektowa (znaczek pocztowy, znak graficzny – format A-4, plakat wyłącznie na formacie B-2),

  • mono- i politypia (bez limitu formatu),


  zrealizowane technikami trwałymi.

 • Prace fotograficzne barwne i czarno-białe o formacie minimalnym 15 x 21 cm (wyłącznie oryginalne!).

 • Inne realizacje wyłącznie po konsultacji z Kuratorem Biennale!


Kategorie wiekowe:
I – do 6 lat, II - szkoły podstawowe, III – gimnazja, IV – szkoły średnie i wyższe.
Górna granica wieku uczestników wynosi 21 lat.

Każda praca winna mieć trwale umocowaną metryczkę zawierającą dane (w kolejności):
- grupa wiekowa autora – wiek autora – imię i nazwisko autora – adres autora – tytuł pracy –
- imię i nazwisko opiekuna artystycznego – nazwa i adres macierzystej placówki (nie dotyczy zgłoszeń indywidualnych).


Prac nie wolno rolować i składać na mniejsze formaty!
Uczestnicy Biennale winni zadbać o staranne zapakowanie i zabezpieczenie przesyłanych prac przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Realizacje w postaci rulonów, wykonane nietrwałymi technikami, uszkodzone w transporcie, niewłaściwie opisane - nie będą oceniane przez Jury!
Uczestnik może zgłosić do konkursu dowolną ilość prac w wybranych przez siebie dziedzinach i technikach.

VI. Terminy i miejsce .


Organizator przewiduje następujący terminarz Biennale :

 • Do 19.II.2018 - ogłoszenie Regulaminu IX Biennale

 • 1.V.2018 - termin dostarczenia prac Organizatorowi

 • 7 -14.V.2018 - obrady Jury Biennale

 • 14 -25.V.2018 - powiadomienie uczestników o wynikach prac Jury

 • 21.VI.2018 - uroczyste podsumowanie Biennale, spotkanie uczestników, wręczenie nagród i otwarcie wystawy pokonkursowej

 • 21.VI-31.VIII.2018 - prezentacja wystawy pokonkursowej


Prace konkursowe należy nadsyłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 maja 2018 r. na adres:

Młodzieżowy Dom Kultury
ul. Słowackiego 17
26-600 RadomVII. Nagrody.


Organizator powoła Jury Biennale złożone z artystów plastyków, artystów fotografików, nauczycieli przedmiotowych, teoretyków edukacji artystycznej oraz specjalistów z zakresu ekologii i ochrony środowiska .

Jury dokona wyboru prac do wystawy pokonkursowej i podejmie decyzje w kwestii regulaminowych i pozaregulaminowych nagród i wyróżnień, które w formie rzeczowej otrzymają laureaci Biennale.

Organizator przewiduje wydanie katalogu Biennale, który otrzymają laureaci i ich opiekunowie.

VIII. Uwagi organizacyjne. 1. Wszystkie zgłoszone do konkursu prace stają się własnością Organizatora.

 2. Organizator będzie miał prawo wykorzystać każdą ze zgłoszonych prac, jak też dane osobowe jej autora w związanych z Biennale wydawnictwach i statystykach.

 3. Laureaci Biennale przyjeżdżają na jego podsumowanie na własny koszt.

 4. Nie odebrane do 30 września 2018 r. nagrody rzeczowe przechodzą na własność organizatora.

 5. Wszelkich związanych z Biennale informacji udziela jego Kurator,
  art. plastyk Jan Andrzej Jasiński w Młodzieżowym Domu Kultury w Radomiu
  tel. kom. 605520701, email: jandrzejasinski@wp.pl
  Telefon kontaktowy MDK: 48 3606202 (pon.- pt. 10:00-18:00)
  Fax: 48 3643365, email: mdk.dyrekcja@wp.pl, www.mdk.radom.pl


 

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: maj 2018

Nagrody: nagrody rzeczowe, wyróżnienia

Przedział wiekowy: do 21 roku życia

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół, przedszkoli

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny