Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

„Opowiedz o… Zdzisław Beksiński” – KONKURS literacko-krytyczny

Nowohuckie Centrum Kultury ogłasza konkurs na krytyczny tekst dotyczący twórczości Zdzisława Beksińskiego – opowiedz o tym, co Cię w twórczości Mistrza inspiruje, zmusza do refleksji, zachwyca…

PRACE KONKURSOWE
Praca konkursowa – dowolna forma literacka – nieprzekraczająca 4000 znaków (licząc ze spacjami) powinna być przesłana w formie elektronicznej (język: polski lub angielski, czcionka: Times New Roman, rozmiar: 12, interlinia: 1,5) na adres galeria@nck.krakow.pl do 31.03.2019 r.  Przy ocenie prac konkursowych jury będzie zwracać szczególną uwagę na oryginalność formy i walory literackie tekstów.

Do wiadomości należy dołączyć formularz zgłoszeniowy stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu z następującymi informacjami:
tytuł tekstu, imię, nazwisko, wiek autora, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail autora, zgoda na nieodpłatne publikowanie pracy konkursowej na stronie internetowej Nowohuckiego Centrum Kultury, zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz zgoda na utrwalenie i wykorzystanie wizerunku Uczestnika.

NAGRODY
Nagrody zostaną przyznane w dwóch kategoriach wiekowych – do lat 17 oraz powyżej.

Jury tekstów polskich:
Piotr Dmochowski
Joanna Gościej-Lewińska – kierownik Galerii CENTRUM
Krzysztof Niedźwiedzki – pisarz, reżyser
Robert Kasprzycki – poeta, tłumacz, felietonista, recenzent, autor tekstów
Zbigniew Grzyb – dyrektor Nowohuckiego Centrum Kultury

Jury tekstów angielskich:
Michał Szostało
Eryka Żmuda

Na zwycięzców czekają:
I miejsce – szkice autorstwa Zdzisława Beksińskiego przekazane przez współorganizatora konkursu Piotra Dmochowskiego, marszanda artysty, kolekcjonera sztuki i właściciela kolekcji jego dzieł wystawianych w autorskiej Galerii Zdzisława Beksińskiego w Krakowie
Wyróżnienia – książki „Zmagania o Beksińskiego” autorstwa Piotra Dmochowskiego
Wszyscy uczestnicy Konkursu otrzymają podwójne wejściówki do Galerii Zdzisława Beksińskiego w Krakowie.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone najpóźniej 30.04.2019 r. na stronie internetowej Nowohuckiego Centrum Kultury, a nagrody wręczone podczas uroczystej gali.
Terminarz konkursu może ulec zmianie, o czym Uczestnicy zostaną poinformowani drogą korespondencji mailowej.

 

Regulamin i formularz zgłoszeniowy

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: do 30 kwietnia

Nagrody: rzeczowe

Przedział wiekowy: do 17 roku życia i powyżej 17 roku życia

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny