Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

„Orzeł Biały – nasza duma” – ogólnopolski konkurs plastyczny

W 2018 r. przypada 100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Włączając się w obchody upamiętniające to doniosłe wydarzenie, Kancelaria Senatu organizuje ogólnopolski konkurs plastyczny pod patronatem marszałka Senatu „Orzeł Biały – nasza duma”.

Celem konkursu jest zainteresowanie dzieci i młodzieży znaczeniem symboli naszej państwowości, a także popularyzacja wiedzy o godle narodowym jako jednym z najistotniejszych znaków polskiego państwa od początku jego dziejów do czasów obecnych.

Konkurs jest skierowany do uczniów klas IV–VII szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych, mogą też wziąć w nim udział podopieczni placówek oświatowo-wychowawczych. Na konkurs można zgłaszać prace płaskie i przestrzenne. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych - szkoły podstawowe oraz szkoły ponadpodstawowe.

Praca konkursowa powinna spełniać następujące kryteria:
temat pracy konkursowej – godła z orłem symbolizujące wszystkie okresy trwania państwowości polskiej, używane od czasów Mieszka I do współczesnych. Prace mogą przedstawiać artystyczne wizje autorów z zachowaniem szacunku dla godła państwowego;
rozmiar – praca konkursowa powinna mieć następujące wymiary: wysokość – od 40 do 150 cm; szerokość – od 30 do 100 cm; głębokość/grubość – do 50 cm;
forma – dowolna zarówno płaska, jak i przestrzenna, w tym m.in. obraz, grafika, plakat, rzeźba, instalacja, drzeworyt itd.;
materiały – papier, tworzywo sztuczne, drewno, szkło, metal itp.;
praca ma wykonana samodzielnie przez autora;
udziału w konkursie nie mogą brać prace prezentowane w innych konkursach plastycznych, wystawach itp.

Kryteria oceny prac:
zgodność pracy z tematem konkursu,
oryginalność/kreatywność,
walory artystyczne, m.in. kompozycja, kolorystyka, technika wykonania.
Szkoła/placówka powinna dokonać zgłoszenia udziału w konkursie do 10 stycznia 2018r. Uwaga - zgłoszenia do konkursu wyłącznie za pośrednictwem szkół/ placówek! Jedna szkoła/placówka może zgłosić nie więcej niż 3 prace.

Miejscem zgłoszenia udziału w konkursie i dostarczenia prac jest biuro senatorskie właściwe dla szkoły/placówki z danego okręgu wyborczego. W wypadku okręgu wyborczego, z którego senator nie organizuje konkursu, pracę należy zgłosić do biura senatorskiego z innego najbliższego szkole/placówce okręgu wyborczego, z którego senator przeprowadza konkurs. Spis senatorów wraz z adresami biur senatorskich podany zostanie 5 grudnia.

Konkurs prowadzony jest dwuetapowo, pierwszy etap - regionalny, drugi etap - najlepsze prace z I etapu awansują do ogólnopolskiego finału.

 

Regulamin konkursu wraz z załącznikami

 

 

 

 


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: kwiecień 2018

Nagrody: rzeczowe, wyjazd do Senatu

Przedział wiekowy: klasy 4-7 SP, szkoły ponadpodstawowe

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny