Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

Ozdoba Bożonarodzeniowa

"Ozdoba bożonarodzeniowa"

Regulamin ogólnopolskiego konkursu plastycznego

 1. Główne założenia konkursu.                                                                   

 2. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Muzycznych im. M. Spisaka,

 3. W. Grenia 17, 41-310 Dąbrowa Górnicza.

 4. Konkurs rozpoczyna się 08.11.2017 r. i trwać będzie do 12.12.2017 r.

 5. Temat prac konkursowych: „Ozdoba bożonarodzeniowa".

 6. W konkursie mogą brać udział dzieci w wieku szkolnym kl. I-III i IV-VII.Cele konkursu:


 • Kształtowania wyobraźni dzieci poprzez prace plastyczne i techniczne.

 • Inspirowanie dzieci do twórczości plastycznej.

 • Umożliwienie prezentacji twórczości dzieci.


III.        Warunki uczestnictwa w konkursie:

 1. Prace przekazane na konkurs muszą być pracami przestrzennymi: stroik, aniołek, Mikołaj, choinka, bombka, itp.

 2. Kryteria oceny prac: pomysłowość, estetyka wykonania pracy, różnorodność zastosowanych środków plastycznych.

 3. Dopuszcza się pomoc rodzica lub nauczyciela prowadzącego.

 4. Każdy uczestnik może wykonać jedną pracę konkursową.

 5. Możliwe jest przesłanie max. 5 prac z danej grupy wiekowej.

 6. Oceny prac dokona Komisja Konkursowa.

 7. Komisja Konkursowa wybierze i spośród przekazanych prac, wybierze laureatów  I, II i III miejsca w każdej kategorii wiekowej.

 8. Do prac należy dołączyć metryczkę wydrukowaną komputerowo, zawierającą następujące dane: • imię i nazwisko dziecka,

 • wiek dziecka,

 • adres placówki, telefon, e-mail,

 • imię i nazwisko opiekuna. 1. Prace należy dostarczyć osobiście lub przesłać do 12.2017 r.na adres:


Zespół Szkół Muzycznych im. Michała Spisaka
Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna
ul. W. Grenia 17
41-310 Dąbrowa Górnicza

z dopiskiem "Ozdoba bożonarodzeniowa” - świetlica

 1. Koordynatorzy konkursu: Agnieszka Sperka, Agnieszka Ratajczyk, Małgorzata Bajor.Wyniki konkursu i nagrody:

1. Ogłoszenie wyników nastąpi do 20.12.2017 r. na stronie www.bliżejprzedszkola.pl i stronie internetowej Szkoły.

2. Autorzy nagrodzonych prac otrzymają dyplomy i nagrody, a opiekunowie laureatów podziękowania.

3. Prace nie spełniające wymogów regulaminowych, nie będę brały udziału w konkursie.

4. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu konkursowego.

5. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych oraz prac konkursowych w celu promocji szkoły.

6. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności prawnej z tytułu naruszenia praw autorskich przez uczestników konkursu.
Uwagi:

 1. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin.

 2. Dyplomy i nagrody zostaną przesłane pocztą.

 3. Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom i przechodzą na własność organizatora konkursu!!!!


Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie i życzymy powodzenia!!!

 

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: do 20 grudnia 2017

Nagrody: dyplomy i nagrody

Przedział wiekowy: szkoły podstawowe

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki