Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

„Perły polskiej przyrody” ogólnopolski konkurs fotograficzny

Dyrektor Wdeckiego Parku Krajobrazowego z siedzibą w Osiu zaprasza wszystkich chętnych do udziału w ogólnopolskim konkursie fotograficznym. Niepełnoletni biorą udział w konkursie za zgodą swoich rodziców lub przedstawicieli ustawowych.

Tematyka tegorocznego konkursu fotograficznego obejmuje następujące kategorie:
grzyby, rośliny, owady, ptaki, ssaki, krajobrazy. Na konkurs można przysłać prace w limicie do 3 sztuk w każdej z powyższych kategorii.

Wymagania techniczne składanych prac:
- wielkość pliku po dłuższym boku 3000 pikseli
- proporcje boków 3:2
- orientacja prac konkursowych pozioma
- prace konkursowe zapisane w formacie JPG bez kompresji lub TIF
- prace konkursowe należy przesłać na płycie CD lub DVD (płyty nie będą zwracane) wraz z kartą zgłoszenia dla poszczególnych kategorii: grzyby, rośliny, owady, ptaki, ssaki, krajobrazy
- prace konkursowe należy umieścić na płycie CD lub DVD w folderze zatytułowanym daną kategorią konkursową: grzyby, rośliny, owady, ptaki, ssaki, krajobrazy
- nazwa pliku powinna składać się z nazwiska i pierwszej litery imienia oraz kolejnego numeru fotografii, numer musi być zgodny z podanym w zgłoszeniu.

perly

Termin nadsyłania prac upływa z dniem 17 października 2018 roku (decyduje data stempla pocztowego).
Prace można składać bezpośrednio w siedzibie Wdeckiego Parku Krajobrazowego lub przesłać na adres:

Wdecki Park Krajobrazowy
ul. Rynek 11a
86 – 150 Osie

Dla autorów najlepszych prac w poszczególnych kategoriach przewidziano nagrody rzeczowe.

Regulamin

karta zgłoszeniowa
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 31.10.2018

Nagrody: rzeczowe

Przedział wiekowy: bez ograniczeń wiekowych

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne

Typ: indywidualny