Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

„Podróże po Polsce” – ogólnopolski konkurs plastyczny dla dzieci ze świetlic szkolnych

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Podróże po Polsce”

Świetlica Szkoły Podstawowej nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi im. Św. Jadwigi Królowej Polski w Białymstoku zaprasza dzieci z całej Polski do udziału w konkursie plastycznym ph. „Podróże po Polsce”

Cele konkursu:

- rozbudzanie wrażliwości na piękno regionów Polski;
- rozpoznawanie wybranych zabytków, sztuk plastycznych i muzyki należących do polskiego dziedzictwa kultury;
- zainteresowanie uczniów kulturą i tradycją wybranych regionów;
- rozwijanie i kształtowanie wyobraźni plastycznej dzieci;
- rozwijanie umiejętności wypowiadania się w różnych technikach plastycznych;
- prezentacja i popularyzacja dziecięcej twórczości plastycznej;
- dostrzeganie piękna przyrody poprzez jej obserwację;
- wzbudzanie szacunku do otaczającej nas przyrody;

Regulamin konkursu:
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I – III uczęszczających do świetlic szkolnych.
Prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych: kl. I, kl. II, kl. III.
Technika wykonania prac: dowolna z wyłączeniem prac przestrzennych.
Format prac: A4 lub A3
Kryteria oceny:
- poziom artystyczny i estetyka prezentowanych prac,
- indywidualne potraktowanie tematu,
- zgodność pracy z tematem przewodnim,
- samodzielność wykonania pracy przez dziecko.

Każda praca musi zawierać czytelnie wypełnioną metryczkę (litery drukowane) przyklejoną na odwrocie pracy :
(imię i nazwisko dziecka, wiek, klasa, nazwa i adres placówki, telefon, imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego oraz jego adres e-mail)

Ilość prac z jednej placówki ograniczona – max. 4
Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników konkursu.
Prace plastyczne przechodzą na własność organizatora.
Organizator nie bierze udziału w konkursie.
Autorzy nagrodzonych prac (miejsca I, II, III oraz po cztery wyróżnienia w każdej kategorii) otrzymają nagrody i dyplomy, które zostaną przesłane pocztą lub będą odebrane osobiście przez nagrodzonych.
Organizator nie odpowiada za zniszczenia powstałe w czasie transportu, dlatego prosimy o właściwe zabezpieczenie prac.
Termin nadsyłania/składania prac: do 22.05.2018 r.
Rozstrzygnięcie konkursu: 11.06.2018 r.
Wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej szkoły (http://sp50.bialystok.pl/)
Prace oceniane będą przez niezależne jury powołane przez organizatora.

Prace zostaną zaprezentowane na zorganizowanej w szkole wystawie.

Prace proszę przesyłać na adres:

Świetlica Szkoły Podstawowej nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi
Św. Jadwigi Królowej Polski w Białymstoku
Kazimierza Pułaskiego 96
15-338 Białystok

z dopiskiem: konkurs „Podróże po Polsce”

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 11/06/2018

Nagrody: brak informacji

Przedział wiekowy: kl. I - III

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne

Typ: indywidualny