Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

„Poznajmy się” – ogólnopolski konkurs dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym

Koalicja organizacji pozarządowych reprezentowana przez Fundację Ludzi Otwartej Wyobraźni-FLOW organizuje Ogólnopolski Konkurs „POZNAJMY SIĘ”, adresowany do dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, na projekty prezentujące przybyłych do Polski uchodźców i imigrantów oraz przedstawicieli zamieszkujących od dawna w naszym kraju mniejszości etnicznych i narodowych.

Technika wykonania pracy dowolna - projekty mogą zostać przygotowane w formie wybranej przez realizatorów, na przykład w formie filmu, prezentacji scenicznej, wystawy plastycznej i fotograficznej, opracowanych wywiadów i reportaży lub innych wybranych przez uczestników Konkursu form przekazu. Organizatorzy podkreślają, że ważny jest zakres i sposób upowszechniania przygotowanych przez uczestników prac.

Projekty konkursowe mogą być realizowane indywidualnie lub zespołowo.

Dzieci i młodzież ze środowisk prezentowanych w projekcie uczestniczą w Konkursie na prawach członków zespołu realizującego projekt. W przygotowaniu pracy konkursowej dzieci i młodzież mogą korzystać ze wsparcia osób dorosłych.

Projekty konkursowe będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych:
- uczniowie uczęszczający do szkoły podstawowej i ostatniej klasy gimnazjum,
- uczniowie uczęszczający do szkoły średniej.

W ocenie prac konkursowych brana będzie pod uwagę:
-
bezpośrednia, udokumentowana współpraca w przygotowaniu projektu polskiej młodzieży z przebywającymi w Polsce uchodźcami, imigrantami lub przedstawicielami mniejszości etnicznych i narodowych;
- wkład uczestników Konkursu w realizację projektu, a w szczególności: zaangażowanie, pomysłowość i innowacyjność, stopień trudności podjętego zadania (umiejętność pokonywania trudności), wykorzystanie dostępnych materiałów źródłowych;
- treść projektu otwarta na wymiary wielokulturowości, wspierająca postawę empatii wobec prezentowanych osób;
- efekt końcowy, a w szczególności: zawartość merytoryczna projektu, spójność przyjętych założeń z doborem form ich realizacji, atrakcyjność prezentacji, oryginalność;
- sposób i zakres upowszechniania projektu (załączona dokumentacja podjętych w tym zakresie działań).

Udział w Konkursie należy zgłaszać do 31 marca 2019 r. -UWAGA - przedłużenie terminu zgłaszania się do konkursu do 30 KWIETNIA 2019  (link do formularzy zgłoszeń) a prace projektowe wykonać do końca roku szkolnego 2018/2019. Sekretariat Konkursu przyjmuje do 31 marca 2019 roku przesyłane pocztą elektroniczną wypełnione formularze zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie. Po przesłaniu zgłoszenia uczestnicy otrzymają pocztą elektroniczną nadany przez sekretariat Konkursu numer zgłoszenia, który powinien być załączony do przesyłanych w późniejszym terminie dokumentów i materiałów konkursowych.

Kontakt do organizatorów:

Fundacja Ludzi Otwartej Wyobraźni – FLOW
ul. Mirkowska 39
05-520 Konstancin-Jeziorna

Tel. (+48) 788 073 073
E-mail: biuro@konkurspoznajmysie.pl

 

Regulamin konkursu

 


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: listopad 2019

Nagrody: nagrody dla laureatów i finalistów

Przedział wiekowy: dzieci i młodzież szkolna

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny, grupowy