Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

Prehistoryczny stwór 3D

Regulamin konkursu: Prehistoryczny  stwór 3D.

1. Konkurs organizowany jest przez Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie - Dział Dydaktyczno-Popularyzatorski, z siedzibą przy ul. Ratuszowej 1/3, 03-461 Warszawa.

2. W konkursie mogą wziąć udział grupy zorganizowane ( klasy szkole, grupy przedszkolne, świetlice, domy kultury). Liczba osób w grupie nie może przekraczać 30 osób.

3. Przedmiotem konkursu są „rzeźby” wybranego przedstawiciela pra fauny, gatunku, który uważany jest za wymarły, jak np. mamut, słoń leśny, mamut włochaty, niedźwiedź jaskiniowy, tur lub tarpan czy jeleń olbrzymi. Inspiracją do wyboru modelu może być wystawa w Warszawskim ZOO „wielkie ssaki epoki lodowcowej”, którą można obejrzeć do końca marca na pierwszym piętrze w  budynku słoniarni. Rzeźby mogą zostać wykonane z dowolnych materiałów jak: papier mache, masa solna, tektura itp. Ich wysokość nie może być mniejsza niż 50 cm.

4. Terminarz konkursu:

Czas trwania: 11.12.2017 – 17.03.18

Termin składania prac: do 17.03.2018

Rozstrzygnięcie konkursu: 24.03.2018

5. Każda zgłaszana praca powinna być opatrzona informacją z nazwą placówki, klasy lub grupy, wieku uczestników i danych kontaktowych do opiekuna grupy.

6. Składanie prac:

Prace należy złożyć osobiście w Dziale Dydaktyczno-Popularyzatorskim ZOO (w godz. 7.30 – 15.00, w dni powszednie) lub u ochronyZOO przy ul. Ratuszowej 1/3, codziennie w godzinach otwarcia ogrodu.

7. Jury konkursu:

kierownik Działu Dydaktyczno-Popularyzatorskiego - Agata Borucka,

plastyk Działu Dydaktyczno-Popularyzatorskiego  - Ewa Jakowlew

specjalista ds. organizacji eventów – Anna Tadra

8. Nagrody:

Główną nagrodą w konkursie jest bezpłatna wycieczka po zapleczach budynku słoniarni i pokaz karmienia słoni.

Jury ma prawo przyznać dodatkowo maksymalnie 3 wyróżnienia, nagrodzone zestawem gadżetów ZOO.

9. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do prezentacji prac na terenie ZOO na wystawie pokonkursowej oraz do publikacji zdjęć przedstawiających prace, na stronie internetowej oraz profilu Warszawskiego Ogrodu Zoologicznego na portalu Facebook.

10. Prawa autorskie:

Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie nabywa prawa własności do konkursowych prac. Po zakończeniu konkursu ZOO zorganizuje wystawę pokonkursową.

11. Dane osobowe:

Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662) przekazywanych przez uczestników Konkursu, zakres których wskazany został w pkt. 7 jest Miejski Ogród Zoologiczny z siedzibą w Warszawie, ul. Ratuszowa 1/3, 03-461 Warszawa.

12.Dane osobowe podane przez uczestników Konkursu będą przetwarzane wyłącznie przez  administratora danych osobowych w celu realizacji Konkursu, w tym w celu przekazania nagrody i informacji o rozstrzygnięciu Konkursu. Podanie danych ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do udziału w Konkursie i jego realizacji. Zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 29. sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2016 poz. 922)  Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

13. Każdy uczestnik (opiekun grupy) konkursu zobowiązany jest do wypełnienia oświadczenia dotyczącego zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu. W przypadku osób niepełnoletnich zgodę wypełnia opiekun prawny.  Opiekun grupy nie będzie podawał danych osobowych członków grupy.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych opiekuna grupy w celu realizacji konkursu przez Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie. Oświadczam, iż zapoznałem się z Regulaminem.

 

Podpis: ………………………………………………………

 

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 24.03.2018

Nagrody: wycieczka do słoniarni i pokaz karmienia słoni

Przedział wiekowy: przedszkola, szkoły, domy kultury

Region: miasto Warszawa

Przeznaczony dla: szkół, przedszkoli

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: grupowy