Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

Promocja Talentów – konkurs plastyczny

Konkurs plastyczny organizowany w maju w ramach Wiosennych Konfrontacji Dzieci i Młodzieży ma na celu wyłonienie utalentowanych młodych artystów i ich promocję. Podstawą do oceny, dokonywanej przez profesjonalne jury, są minimum trzy prace plastyczne uczestnika wykonane w danym roku szkolnym.

Promocja Talentów ma formułę otwartą. Tematyka zgłaszanych prac nie jest określona. Warunkiem zakwalifikowania do konkursu jest złożenie prac w siedzibie SCEK z poprawnie wypełnionymi dokumentami konkursowymi (do pobrania poniżej).

Uczestnikami konkursu są uczniowie warszawskich szkół oraz uczestnicy zajęć w domach kultury, klubach i placówkach edukacji pozaszkolnej na terenie Warszawy. Wiek uczestnika nie może przekraczać 19 lat.

Prace nagrodzone wezmą udział w wystawie, której wernisaż odbędzie się 16 maja 2018 r., o godzinie 16.00, w Galerii Abakus Stołecznego Centrum Edukacji Kulturalnej, przy ul. Jezuickiej 4 Wernisaż wystawy połączony będzie z uroczystym wręczeniem nagród. Wszystkich laureatów (Nagrody, Wyróżnienia, Udział w wystawie) zaprosimy do udziału w uroczystości.


Terminy:


 • Termin składania prac: 6 maja 2019 (po tym terminie prace nie będą przyjmowane. W przypadku prac przesłanych pocztą decyduje data wpływu).
  Prace należy składać w Dziale Animacji i Organizacji Imprez Edukacyjnych i Artystycznych SCEK, ul. Jezuicka 4, pok.117, od poniedziałku do piątku w godzinach: 9.30-18.30 (mogą nastąpić zmiany w dniach 1-5 maja).

 • Lista prac nagrodzonych zostanie ogłoszona najpóźniej 13 maja 2019 r. na stronie internetowej scek.pl.

 • Prace nagrodzone wezmą udział w wystawie, której wernisaż odbędzie się 16 maja 2019 r., o godzinie 16.00, w Galerii Abakus Stołecznego Centrum Edukacji Kulturalnej, przy ul. Jezuickiej 4. Wernisaż będzie połączony z uroczystym wręczeniem nagród.

 • Czas trwania wystawy pokonkursowej: 16 maja –  1 września 2019.


 

Organizator przyjmuje tylko prace, które spełniają poniższe kryteria:

 • Dozwolone techniki: rysunek, malarstwo, grafika;

 • Format nie może przekroczyć wymiarów 50 cm x 70 cm;

 • Przyjmujemy prace w zwartym opakowaniu;

 • Nie przyjmujemy prac przestrzennych, przyjmujemy prace bez oprawy;

 • Prosimy o utrwalenie prac rysunkowych;

 • Na odwrocie każdej pracy należy przykleić czytelnie wypełnioną kartę zgłoszenia pracy.

 • Zgłoszenie zbiorowe powinno zawierać dodatkową listę z nazwiskami i liczbą złożonych prac.


 

Koordynator: Magdalena Kostrzewa
Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej, ul. Jezuicka 4, 00-281 Warszawa
e-mail: info@scek.pl, mkostrzewa@scek.pl, tel. 22 277 06 10

 

Regulamin Konkursu plastycznego „Promocja Talentów” 2019
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych „Promocja Talentów 2019
Karta zgłoszenia uczestnika „Promocja Talentów” 2019 
Karta zgłoszenia pracy „Promocja Talentów” 2019
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 16.05

Nagrody: tak

Przedział wiekowy: do 19 roku życia

Region: miasto Warszawa

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny