Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

RAJSKIE PTAKI

WOJEWÓDZKI KONKURS PLASTYCZNY  "RAJSKI PTAKI"

Uczestnicy konkursu:

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych,  ponadgimnazjalnych, placówek oświatowo – wychowawczych, warsztatów terapii zajęciowej, domów kultury oraz  Specjalnych Ośrodków Szkolno – Wychowawczych województwa lubelskiego.

Prace zostaną ocenione w 3 kategoriach wiekowych:

 • 9-12 lat

 • 13-16 lat

 • powyżej 16 rż.


Warunki uczestnictwa:

 • Proponujemy następujące formy artystycznej wypowiedzi – rysunek, malarstwo, grafika, ceramika, collage itp. Prosimy nie przesyłać prac w technikach nietrwałych (np. wyklejanych kaszą, makaronem itp.) • Wszystkie prace powinny być wykonane samodzielnie, nie przyjmujemy prac grupowych.

 • Każda placówka może zgłosić dowolną ilość prac.

 • Jeden uczestnik może nadesłać maksymalnie 2 prace (1 plastyczną i 1 ceramiczną).

 • Prace powinny być estetycznie wykonane i opatrzone metryczką z danymi autora.

 • Prace niezgodne z regulaminem nie będą oceniane.


Forma prac:

 • Format prac plastycznych: nie mniejszy niż A-4 i nie większy niż A-3.


Ceramika: maksymalna wielkość 50 × 50cm

Metryczka

Na odwrocie pracy plastycznej oraz przy pracy ceramicznej należy umieścić kartę informacyjną (metryczkę) z następującymi danymi autora:

 • Imię i nazwisko autora pracy

 • Wiek

 • Nazwę i adres placówki  oraz  numer  telefonu, email

 • Imię i nazwisko instruktora, pod którego kierunkiem pracę wykonano.


Kryteria oceny prac:

 • Estetyka wykonania prac, oryginalność i zaangażowanie.

 • Zgodność z tematem konkursu.

 • Samodzielność wykonania prac.


 

VII.  Terminarz:

 • Prace należy składać osobiście lub przesyłać do 31 marca 2019 r. (liczy się data stempla) na adres:


Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
Św. Franciszka z Asyżu w Kęble
Kębło 7
24 – 160 Wąwolnica


(z dopiskiem RAJSKIE PTAKI)


Rozstrzygnięcie konkursu:

Protokół z obrad jury (wykaz laureatów konkursu)  dostępny będzie na stronie Ośrodka  soswkeblo.pl   oraz  na stronie Facebook do dnia 20 kwietnia 2019 r.

Uwagi końcowe:

 • wszystkie prace   plastyczne  oraz   ceramiczne biorące   udział   w   konkursie   przechodzą na własność   organizatora,

 • przewiduje się przyznanie nagród, wyróżnień oraz dyplomów, które zostaną wręczone laureatom podczas przygotowanej na terenie Ośrodka uroczystości,

 • dostarczenie prac na konkurs jest jednoznaczne z uznaniem niniejszego regulaminu,

 • uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez organizatora,

 • organizator uzyskuje prawa do wykorzystania nadesłanych prac do ich ekspozycji na  wystawach oraz  publikacji na stronie internetowej Ośrodka,

 • uczestnicy zezwalają na rozpowszechnianie swojego wizerunku utrwalonego podczas Konkursu za pomocą wszelkich technik fotograficznych i nagraniowych oraz na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kęble.

 • uczestnicy udzielają zezwolenia na wykorzystywanie pracy konkursowej m.in. na stronach internetowych, w materiałach informacyjno-promocyjnych, w publikacjach wydawanych przez SOSW w Kęble itp.


 

PROSIMY O PODPISANIE ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH ORAZ WIZERUNKU (warunek niezbędny do udziału w Konkursie).

Regulamin i załączniki dostępne:

 

http://soswkeblo.pl/pliki/ZA%C5%81%C4%84CZNIK.pdf

http://soswkeblo.pl/pliki/ZA%C5%81%C4%84CZNIK%20NR%201.pdf

http://soswkeblo.pl/pliki/ZA%C5%81%C4%84CZNIK%20NR%202.pdf
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: do 20.IV.2019

Nagrody: tak

Przedział wiekowy: 9 - 19 lat i powyżej

Region: woj. lubelskie

Przeznaczony dla: szkół, przedszkoli

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny