Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

Regionalny Konkurs Fotograficzny „Moja Mała Ojczyzna”

 

Młodzieżowy Dom Kultury im. Heleny Stadnickiej w Radomiu

XVI Regionalny Konkurs Fotograficzny
“Moja Mała Ojczyzna”

pod honorowym patronatem
Prezydenta Miasta Radomia
oraz
Dyrektora Kuratorium Oświaty w Warszawie
Delegatura w Radomiu1. Organizatorem "KONKURSU" jest Młodzieżowy Dom Kultury im. Heleny Stadnickiej w Radomiu.
2. Celem "KONKURSU" jest:
zaprezentowanie swojego miejsca zamieszkania i najbliższej okolicy,
ocalenie od zapomnienia miejsc i scen rodzajowych charakterystycznych dla regionu,
ukazanie wartości tkwiących w najbliższym otoczeniu,
popularyzacja uczniowskiej twórczości fotograficznej.

Zasady udziału w Konkursie:

1. W "KONKURSIE" mogą wziąć udział dzieci i młodzież ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
2. Każdy autor może nadesłać max. 4 prace, wykonane dowolną techniką,
fotografia barwna - format min. 15x21 cm, max. 20x30 cm
fotografia czarno-biała - format min. 18x24cm, max 24x30cm
- mniejszy format nie będzie oceniany!
3. Prace należy nadsyłać nie podklejone w płaskich sztywnych opakowaniach.
4. Na odwrocie każdego fotogramu należy taśmą klejącą przytwierdzić metryczkę zawierającą:
imię i nazwisko, wiek autora
nazwę i adres szkoły
nazwisko opiekuna
opis przedstawionej sytuacji lub budowli
czas i miejsce wykonania zdjęcia
5. Zdjęcia bez opisu miejsca i daty nie będą oceniane.
6. Komisja powołana przez Organizatora oceni prace w trzech kategoriach:
szkoły podstawowe
szkoły gimnazjalne
szkoły ponadgimnazjalne
7. Nadesłane prace przechodzą na własność organizatora.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji prac uczestników "KONKURSU".
9. Prace należy przesłać na adres:

Młodzieżowy Dom Kultury im. H. Stadnickiej
ul. Słowackiego 17, 26-600 Radom
z dopiskiem "KONKURS  FOTOGRAFICZNY”

w nieprzekraczalnym terminie do 19.04.2013 r. (liczy się data wpływu).
10.  Informacje o wynikach "KONKURSU" zostaną zamieszczone na stronie www.mdk.radom.pl. do 10.05.2013r. Uroczyste wręczenie nagród oraz otwarcie wystawy zakwalifikowanych prac odbędzie się w dniu 17.05.2013r. w siedzibie MDK przy ul. Słowackiego 17.
11. Najlepsze prace zostaną nagrodzone i wyróżnione
/nagrody rzeczowe i dyplomy regulaminowe/.
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin ogłoszenia wyników: 17 maja 2013 r.

Nagrody: brak informacji

Przedział wiekowy: 7-19 lat

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny