Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

REGIONALNY KONKURS PLASTYCZNO – FOTOGRAFICZNY PT. „STRASZNIE GŁOŚNO, NIESAMOWICIE BLISKO”

Zapraszamy do udziału w Regionalnym Konkursie Plastyczno - Fotograficznym "STRASZNIE GŁOŚNO, NIESAMOWICIE BLISKO" organizowanym przez Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczo Opiekuńczych w Nowym Targu.

 Cele konkursu:

  • integracja niepełnosprawnych i pełnosprawnych dzieci i młodzieży,

  • promowanie pozytywnego wizerunku osób z niepełnosprawnością,

  • kształtowanie wrażliwości w różnych dziedzinach artystycznych,

  • rozwijanie wyobraźni plastycznej poprzez twórczą interpretację tematu,

  • promowanie młodych talentów.


Konkurs jest adresowany do dzieci i młodzieży w wieku: 6 - 21 lat dla uczniów wszystkich rodzajów szkół z regionu Podhala, Spisza i Orawy.

Prace będą oceniane w następujących kategoriach wiekowych: klasy I- III oraz klasy IV- VII szkoły podstawowej, szkoły przysposabiające do pracy, klasy II- III gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne w następujących dziedzinach artystycznych: plastyka i fotografia.

Warunki udziału w konkursie:
• Prace plastyczne (wykonane indywidualnie):
Technika: dowolna płaska (prace przestrzenne nie będą przyjmowane), Format pracy: A3, A4.
• Prace fotograficzne (wykonane indywidualnie)
Format: od 18 x 24 cm do 30 x 40 cm.

Każda  praca  powinna  posiadać  metryczkę  umieszczoną  z  tyłu  pracy  opisaną  pismem
drukowanym (załącznik nr 2)
Komisja  konkursowa  będzie  oceniać:  wkład  pracy  własnej  ucznia,  pomysłowość i wyobraźnię, estetykę wykonania, zgodność pracy z tematyką i celami konkursu.

Termin składania prac upływa: 16 marca 2018 r. (decyduje data wpływu na adres organizatora).

Pytania dotyczące konkursu można kierować na adres: regionalny.konkurs2018@gmail.com w temacie wiadomości KONKURS.

Uroczysta gala z wręczeniem nagród odbędzie się 9 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) w Miejskim Ośrodku Kultury przy Alei Tysiąclecia 37 w Nowym Targu.

Szczegóły w Regulaminie.
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 26 marca 2018 r.

Nagrody: Komisja konkursowa dokona wyboru prac konkursowych i przyzna Nagrody Główne w każdej dziedzinie artystycznej.

Przedział wiekowy: 6 - 21 lat

Region: regionalny - Podhale, Spisz, Orawa

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny