Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

„ROWEREM PRZEZ KRAKÓW” 2019

„Szczęścia nie można kupić, ale można sobie kupić rower, a to już prawie to samo”.

Zapraszamy serdecznie do udziału w V konkursie plastycznym „Rowerem przez Kraków”!

1. W konkursie mogą brać udział dzieci i młodzież w wieku 3 do 13 lat mieszkający w Małopolsce - uczniowie szkół podstawowych, przedszkoli, uczestnicy klubów kultury i osoby indywidualne.

2. Udział w konkursie polega na wykonaniu wybraną techniką pracy plastycznej płaskiej, której inspiracją jest rower w przestrzeni miejskiej Krakowa.

3. Format prac: A3

4. Techniki dozwolone:
· grafika
· rysunek
· malarstwo
· mieszane

· w konkursie nie będą brane pod uwagę prace wykonane z plasteliny, waty, bibuły czy materiałów sypkich.

5. W konkursie nie mogą brać udział prace już wcześniej prezentowane.

6. Na konkurs można zgłaszać wyłącznie prace wykonane samodzielnie i indywidualnie. Nie będą oceniane prace zbiorowe. Nie będą oceniane prace nie spełniające wymogu formatu ani przesłane drogą elektroniczną.

7. Prace oceniane będą oddzielnie w kategoriach:

· przedszkolna
· klasa 0 -I (wiek 6 -7 lat)
· klasa II -III (wiek 8-10 lat)
· klasa IV- VI (wiek 11 – 13 lat)

8. warunkiem zakwalifikowania pracy na konkurs zgłaszanej tak osobiście jak i przez instytucję jest wyrażenie przez rodziców lub prawnych opiekunów zgody na przetwarzanie danych osobowych autora pracy poprzez wypełnienie on-line formularza zapisów https://przegorzaly.dworek.eu/zapisy

10. Prace należy dostarczyć osobiście w godzinach 13:00 – 17:00 lub pocztą do Klubu Kultury Przegorzały: Kraków ul. Kamedulska 70, 30-252 Kraków,

11. Ostatecznym terminem dostarczenia prac jest piątek 12 kwietnia, godzina 12:00.

12. Na odwrocie pracy należy umieścić metryczkę zwierającą imię, nazwisko, wiek uczestnika nazwę i adres instytucji, imię i nazwisko zgłaszającego opiekuna, telefon, adres mailowy.

13. Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do organizatorów konkursu. Przesłane prace przechodzą na własność organizatora i nie będą zwracane. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w trakcie przesyłania pracy.

14. Prace oceni komisja i przyzna nagrody: I, II, III oraz wyróżnienia. Decyzje komisji są ostateczne.

15. Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród nastąpi podczas otwarcia wystawy pokonkursowej. O dokładnej dacie i godzinie opiekunowie i instruktorzy zostaną powiadomieni mailem lub telefonicznie.

16. Udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem prawa do nieodpłatnego wykorzystywania prac konkursowych dla promocji konkursu w następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania ich w Internecie oraz w innych formach utrwaleń nadających się do rozpowszechniania.

17. Udział w konkursie oznacza zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie przez Klub Kultury Przegorzały wizerunku uczestnika, wykonanego w trakcie rozdania nagród przez Klub Kultury Przegorzały w celach dokumentacyjnych i promocyjnych Klubu Kultury: w materiałach promocyjnych, na stronie klubu kultury, na portalu www.facebook.com, na banerach, ulotkach, plakatach oraz w folderach.

rowerem przez Krakow

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Nagrody: nagrody i wyróżnienia

Przedział wiekowy: 6-13 lat

Region: woj. małopolskie

Przeznaczony dla: szkół, przedszkoli

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny