Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

Ryby na niby – ogólnopolski konkurs plastyczny dla uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej

Świetlica szkolna przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 15 we Wrocławiu zaprasza dzieci z klas I–III do udziału w ogólnopolskim konkursie plastycznym pt.: ,,RYBY NA NIBY”.  Prace konkursowe mogą być wykonane w konwencji realistycznej, ale także baśniowej i abstrakcyjnej. Każdy z twórców ograniczony jest tylko własną wyobraźnią.

Regulamin konkursu


1. Organizacja:

Organizatorem konkursu plastycznego jest:

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 15
Im. Franciszka Juszczaka
Ul. Stanisławowska 38-44
54-611 Wrocław

2. Cele konkursu:
- rozwijanie kreatywności, uzdolnień plastycznych, wrażliwości artystycznej dzieci,
- promowanie osiągnięć uczniów uzdolnionych plastycznie,
- wzbogacanie warsztatu plastycznego i rozwijanie różnorodnych form i technik plastycznych.

3. Uczestnicy: uczestnikami konkursu są dzieci z klas I - III

4. Technika wykonania prac: dowolna, płaska (bez użycia materiałów sypkich)

5. Format prac: A3

6. Terminy:  Termin nadsyłania prac do 14.01.2019 r.

UWAGA! Decyduje data stempla pocztowego!

Rozstrzygnięcie konkursu: 25.01.2019 r.

Prace wraz z metryczką i wypełnionymi zgodami należy wysłać lub dostarczyć osobiście do organizatora konkursu do dnia 14.01.2019 r. wraz z dopiskiem: KONKURS – ŚWIETLICA.

7. Nagrody:

  1. Laureaci pierwszych trzech miejsc otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy, a ich opiekunowie pamiątkowe dyplomy.

  2. Opiekunowie, którzy chcą otrzymać podziękowanie za przygotowanie dzieci do konkursu proszeni są o dołączenie koperty w rozmiarze A4 ze zwrotnym adresem oraz znaczkiem pocztowym.

  3. Organizator zobowiązuje się do wysłania nagród, dyplomów oraz podziękowań Pocztą Polską.


8. Wyniki konkursu:

Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły: www.sp25wroclaw.pl

9. Zasady oceniania prac:

- twórcza pomysłowość i wyobraźnia w zakresie przedstawienia tematu
- ogólna estetyka i samodzielność wykonania pracy
- stopień opanowania technik plastycznych

10. Uwagi dodatkowe:

  1. Zgłoszenie jest jednoznaczne z akceptowaniem warunków regulaminu konkursu.

  2. Wszystkie prace zgłoszone do konkursu stają się własnością organizatora i nie podlegają zwrotowi.

  3. Opis pracy (metryczka) powinna zawierać: imię i nazwisko autora, klasę, adres placówki, telefon kontaktowy, imię i nazwisko opiekuna/nauczyciela. Powinna być wykonana na komputerze i umieszczona na odwrocie pracy. Prace opisane z przodu nie będą oceniane.

  4. Każda placówka może nadesłać maksymalnie 10 prac.

  5. Prosimy o przesyłanie prac płasko zapakowanych – nie w rulonach.

  6. Prace niezgodne z regulaminem nie będą brane pod uwagę.


 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!

Organizatorzy:
Iwona Tarnowska
Monika Majocha
Agnieszka Rezler
Marta Podymska

 

OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY RYBY NA NIBY

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator: Świetlica szkolna przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 15 we Wrocławiu

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 25.01.2019

Nagrody: nagrody rzeczowe oraz dyplomy

Przedział wiekowy: Uczniowie klas I - III

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: przez placówki

Typ: indywidualny