Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

„RYSOWANIE NA EKRANIE. Wolontariat – jak mogę pomagać innym?”

Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy graficznej w programie graficznym PAINT przedstawiającej ciekawą, autorską ilustrację.

Celem konkursu jest:

 • rozwijanie u uczniów umiejętności twórczego wykorzystania grafiki komputerowej,

 • wprowadzenie dzieci w świat wartości takich jak: dobro, godność, równość, tolerancja, miłość, przyjaźń, odpowiedzialność, uprzejmość, uczciwość, szacunek, sprawiedliwość,

 • uwrażliwienie dzieci na powyższe wartości.


Regulamin konkursu:

 1. Grupa wiekowa: uczniowie z klas II – III.

 2. Praca wykonana w edytorze graficznym PAINT: autorska, bez nadmiernego wstawiania gotowych elementów typu: ClipArt, Autokształty, obrazki.

 3. Ocenie podlegać będzie: kompozycja, zgodność z tematem, wykorzystanie narzędzi programu Paint.

 4. Każda placówka może nadesłać maksymalnie 5 prac.

 5. Pliki zapisane pod nazwą: imię i nazwisko autora, klasa, nazwa szkoły, imię i nazwisko nauczyciela należy dostarczyć do 30 maja 2018r.

 6. Pliki można przesyłać zapisane na nośniku informacji CD na adres organizatora z dopiskiem „Rysowanie na ekranie” lub na adres e-mail konkursrysowanienaekranie@gmail.com .

 7. Jury, powołane przez organizatora, przyzna nagrody oraz wyróżnienia.

 8. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 5 czerwca 2018r. O wynikach konkursu powiadomimy telefonicznie lub pocztą elektroniczną.


 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 05.06.2018

Nagrody: brak informacji

Przedział wiekowy: uczniowie klas 2 i 3 SP

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny