Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

Rzeka – dziedzictwo natury, kultury i tradycji

Cele konkursu:

Pobudzanie kreatywności i wrażliwości twórczej dzieci i młodzieży.
Poszerzanie wiedzy na temat otaczającego nas krajobrazu naturalnego – rzeki – jako obrazu tworzonego przez działalność pokoleń.

Kształtowanie świadomości ekologicznej, kulturalnej, historycznej oraz przynależności do tradycji regionu.

Temat konkursu:

Tematem konkursu są polskie rzeki – naturalne i historyczno – kulturowe dziedzictwo. Zachęcamy do przedstawienia piękna i majestatu rzek w różnych porach roku, ukazania jej form i zjawisk. Ukazanie różnych historii i tradycji przynależnych do danych regionów.

Warunki konkursu:

Uczestnicy konkursu: dzieci i młodzież w wieku 7 – 19 lat. Uczniowie wszystkich typów szkół ( z wyjątkiem uczniów szkół plastycznych), podopieczni placówek wychowania pozaszkolnego, klubów, świetlic, domów kultury.

Prace oceniane będą w kategoriach: 7 – 10 lat, 11 – 13 lat, 14 – 16 lat, 17 – 19 lat.

Charakter konkursu indywidualny – prace grupowe nie będą oceniane.

Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę.
Technika wykonania prac – malarstwo , pastel i inne płaskie techniki barwne ( z wyjątkiem technik wykorzystujących materiały sypkie i nietrwałe, np. kasze, ryż, plastelina, bibuła i elementy roślinne).

Format prac – A3 ( 297mm x 420 mm ) i A2 ( 420mm x 594mm ).
Każda praca powinna być opatrzona na odwrocie czytelnie wypełniona metryczką zawierającą: imię i nazwisko autora, wiek, adres, telefon i e-mail instytucji patronującej, imię i nazwisko opiekuna artystycznego.

Regulamin konkursu RZEKA (PDF)
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 19/11/2017

Nagrody: brak informacji

Przedział wiekowy: 7-19 lat

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Typ: indywidualny