Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

„Samorządność – widzieć, rozumieć, znać” – regionalny konkurs fotograficzny

SAMORZĄDNOŚĆ -  WIDZIEĆ, ROZUMIEĆ, ZNAĆ

W 2019 roku Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej będzie obchodzić 30-lecie istnienia. Z tej okazji FRDL Centrum Mazowsze organizuje Konkurs pn. „Samorządność – widzieć, rozumieć, znać”, którego ideą jest promowanie wartości samorządności oraz demokracji, stanowiących podstawę działalności Fundacji w Polsce i na świecie.

Przedmiot konkursu: zadaniem konkursowym jest przesłanie jednego zdjęcia w formacie .jpg, .jpeg lub .png, które przedstawia rozumienie pojęcia „samorządność” przez Uczestnika Konkursu, na adres konkurs@frdl.org.pl .

Czas trwania konkursu: 10 października 2018r . – 16 listopada 2018r .

Uczestnicy:
Kategoria I - Pracownicy samorządowi bądź jednostek organizacyjnych
z województwa lubelskiego, łódzkiego i mazowieckiego.

Kategoria II - Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół średnich z województwa lubelskiego, łódzkiego i mazowieckiego (warunkiem uczestnictwa jest udzielenie pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego na udział w Konkursie Uczestnika, który nie ukończył 18 r.ż. ).

Ogłoszenie wyników: 1 grudnia 2018r na stronie www.frdl.mazowsze.pl . W każdej z Kategorii Komisja Konkursowa wyłoni jednego Zwycięzcę, który otrzyma nagrody rzeczowe. Organizator zastrzega sobie także prawo przyznawania nagród wyróżniających.


Ceremonia wręczenia nagród: 12 grudnia 2018 r. podczas Forum Sekretarzy, w Hotelu Gromada Warszawa Centrum przy pl. Powstańców Warszawy 2 w Warszawie.

Wszystkie informacje na temat Konkursu oraz regulamin wraz z Kartą Zgłoszenia znajdą Państwo na stronie Fundacji

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSIE!
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 01.12.2018

Nagrody: Nagrody rzeczowe

Przedział wiekowy: 7-19 lat

Region: województwa: lubelskie, łódzkie oraz mazowieckie

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne

Typ: indywidualny