Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

„Skrzydła wolności. Polskie drogi do niepodległości 1918 – 1921” ogólnopolski konkurs plastyczny dla młodzieży

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny„Skrzydła wolności. Polskie drogi do niepodległości 1918-1921”, adresowany jest przede wszystkim do utalentowanych uczniów szkół plastycznych, ale jego otwarty charakter pozwala także na indywidualne uczestnictwo.


Konkurs ma charakter otwarty.

Uczestnikami konkursu może być młodzież licealna w wieku 15-20 lat.
Uczestnik indywidualnie może nadesłać maksymalnie 3 prace wykonane w latach 2017, 2018, które nie były prezentowane wcześniej podczas innych przeglądów,
konkursów.
Szkoła może nadesłać maksymalnie 5 prac /w każdej dziedzinie/ wykonanych w latach 2017, 2018, które nie były prezentowane wcześniej w innych przeglądach, konkursach. Szkoła do zestawu prac dołącza kartę zgłoszeniową /załącznik nr 1/;

Temat:
„Skrzydła wolności. Polskie drogi do niepodległości 1918 - 1921”. Lublin 2018.

Kategorie konkursu:
1. Fotografia artystyczna czarno- biała /krótszy bok min.18 cm/;
2. Rysunek /A3–B1/;
3. Komiks, storyboard (maksymalnie 10 stron);
4. Malarstwo (przekątna nie większa niż 150 cm/;
5. Grafika warsztatowa /krótszy bok nie mniejszy niż 10 cm/;
6. Grafika komputerowa /wydruk  A3 –B1/;
7. Rzeźba /ok. 60 x 60 x 60 cm/, płaskorzeźba /dłuższy bok max. 60 cm/;
8. Tkanina artystyczna;

Termin i miejsce:
Prace należy nadsyłać do 12 października 2018 roku na adres:

Zespół Szkół Plastycznych im. Cypriana Kamila Norwida
ul. Muzyczna 10a
20-612 Lublin
Poland
tel./fax +48 81 532 72 39
www.liceumplastyczne.lublin.pl

Uczestnicy zobowiązani są do wypełnienia i dołączenie do każdej pracy:
1) metryki zawierającej informacje o pracy /załącznik nr 2/;
2) identyfikatora uczestnika konkursu /załącznik nr 3/ w zaklejonej kopercie oznaczonej wybranym godłem;
3) oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych /załącznik nr 4/.
Oświadczenie należy przesłać w zaklejonej kopercie razem z identyfikatorem uczestnika konkursu.


Regulamin

Oświadczenie

Karta zgłoszeniowa

Metryka zgłoszonej pracy


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 12.11.2018

Nagrody: finansowe

Przedział wiekowy: 15-20 lat

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny