Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

Śladami Legend Pogórza – konkurs na projekt gry planszowej

Lubisz grać w gry planszowe? Masz własne pomysły na taką grę? A może po prostu chcesz się sprawdzić w konkursie?

My dajemy scenariusz, Wy ilustracje! Weźcie udział w konkursie plastycznym i zilustrujcie grę planszową „Śladami Legend Pogórza”. Czekamy na projekty planszy, kart, pionków, a nawet kości do gry! Konkurs skierowany jest do mieszkańców Polski - bez ograniczeń wiekowych, ale za to kreatywnych i potrafiących swoje pomysły przelać na papier.

Technika wykonania prac dowolna plastyczna.
Każdy uczestnik konkursu może zgłosić do konkursu jeden komplet prac. W skład kompletu wchodzi:
1.Projekt planszy do gry – 1 szt. ,
2.Projekt karty zadaniowej – awers i rewers – legenda I – 1 szt.,
3.Projekt karty zadaniowej – awers i rewers – legenda II – 1 szt.,
4.Projekt karty zadaniowej – awers i rewers – legenda III – 1 szt.,
5.Projekt karty zadaniowej – awers i rewers – legenda IV – 1 szt.,
6.Projekt 4 szt. pionków do gry, po jednym dla każdej legendy nawiązujących stylistyką do projektu planszy – opcjonalnie,
7.Projekt kości do gry – opcjonalnie,
8.Kopertę (zaklejoną i opatrzoną godłem) wraz z wypełnioną i podpisaną Kartą zgłoszenia stanowiącą załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu. Powinna być wypełniona czytelnym pismem odręcznym - drukowanymi literami lub komputerowo oraz zawierać odręczne podpisy uczestnika (osoby dorosłe) lub opiekuna lub rodzica (osoby niepełnoletnie) wraz ze zgodą na przetwarzanie danych na potrzeby Konkursu.

Na konkurs można zgłaszać wyłącznie prace indywidualne, organizator nie dopuszcza prac zbiorowych.
Praca musi być pracą autorską, nie dopuszcza się kopii prac innych autorów lub kopii gier funkcjonujących na rynku.

Termin składania prac: od 24 maja do 21 czerwca 2019 (włącznie) - decyduje data wpływu do siedziby Organizatora. Uwaga! Prace zgłoszone po 21 czerwca 2019 nie biorą udziału w Konkursie. Szczegółowe wytyczne związane ze zgłaszaniem pracy do konkursu znajdują się w regulaminie. Organizator nie zwraca nadesłanych prac.

Kompletny zestaw prac należy złożyć za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub osobiście  w siedzibie Organizatora pod adresem:
Urząd Miasta Krosna  Wydział Promocji i Turystyki  ul. Staszica 2 38-400 Krosno

Nagrodą w konkursie jest trzydniowy pobyt w Krośnie dla rodziny (max 5 osób) oraz zestawy gier planszowych lub zabawki edukacyjne.

 

Regulamin

Scenariusz gry

Karta zgłoszenia
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 28.06.2019

Nagrody: rzeczowe

Przedział wiekowy: bez ograniczeń

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne

Typ: indywidualny