Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

ŚLĄSKI KONKURS PLASTYCZNY „ W SŁOŃCU I DESZCZU……”

ŚLĄSKI KONKURS PLASTYCZNY
W SŁOŃCU I DESZCZU……”
VI IMPRESJE ŚLĄSKIE - 2018


Krajobraz i architektura oczami dziecka


Patronat: Śląski Kurator Oświaty oraz Zastępca Prezydenta Miasta Tychy ds. Społecznych Pani Daria Szczepańska.


Organizator: Dyrektor Przedszkola nr 5 w Tychach Beata Czerwińska, Rada Rodziców przy Przedszkolu nr 5 w Tychach, doradca metodyczny z Katowic Beata Staniczek


Koordynator konkursu: nauczycielka Małgorzata Banyś, nauczycielka Mirella Górecka, Magdalena Ruda.


Cele: Celem konkursu jest propagowanie wśród dzieci przedszkolnych zainteresowania pięknem naszego regionu – Śląska, kulturą, architekturą oraz walorami przyrodniczymi-krajobrazami. Wzbudzanie poczucia własnej tożsamości lokalnej. Budzenie miłości do ojczystego kraju.


Regulamin konkursu:


1. Uczestnicy: konkurs skierowany jest do dzieci przedszkolnych Górnego Śląska


Tematyka: Zadaniem uczestnika konkursu jest zaprezentowanie w swojej pracy tego, co uważa za najpiękniejsze, ciekawe w swoim mieście. Może to być krajobraz śląski, zabytek, treści nawiązujące do historii, tradycji regionalnej, strój, obrzędowość, zwyczaje, działalność kulturalna.


2. Dwie kategorie wiekowe oceny prac: kategoria pierwsza - dzieci trzyletnie i czteroletnie, kategoria druga - dzieci pięcioletnie i sześcioletnie.


3. Z każdej kategorii wiekowej mogą wpłynąć dwie prace.


4. Technika: malarstwo, rysunek, grafika (dopuszczalne pastele olejne i suche).


5. Format prac nie może przekraczać 50 x 70 cm i nie może być mniejszy niż 30 x 40 cm.


6. Opis prac: Na odwrocie pracy należy czytelnie napisać dane autora (imię, nazwisko dziecka, wiek, tytuł pracy), nazwę, adres i telefon placówki, nazwisko nauczyciela – opiekuna plastycznego.


7.Kryteria oceny prac: twórcza pomysłowość i wyobraźnia w zakresie przedstawienia tematu, ogólna estetyka wykonania pracy, stopień opanowania technik plastycznych, samodzielność wykonania pracy.


8.Terminy: Prace konkursowe należy przesłać lub dostarczyć na adres organizatora do dnia 16.03.2018 r. (w godzinach 8:00-15:00).


Adres organizatora:

Przedszkole 5 Tychy
43 – 100 Tychy
ul. E. Orzeszkowej 56


e - mail: p5@oswiata.tychy.pl

Tel. 32 216 22 01

Laureatów konkursu powiadomimy telefonicznie.

 

Regulamin i karta zgłoszenia
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Nagrody: brak informacji

Przedział wiekowy: 3-6 lat

Region: Górny Śląsk

Przeznaczony dla: przedszkoli

Zgłoszenia: przez placówki

Typ: indywidualny