Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

„Słowo i tożsamość” Międzynarodowy Konkurs Literacki im. Marii Danilewicz Zielińskiej

III Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej we współpracy z Centrum Kultury „Browar B” we Włocławku zaprasza do wzięcia udziału w VI edycji popularnego w Europie konkursu literackiego.

Słowo i tożsamość to projekt o zasięgu międzynarodowym i międzykulturowym. Inspirację stanowią losy polskiej badaczki literatury, bibliotekarki, emigrantki i wybitnej włocławianki, słynnej absolwentki LMK – Marii Danilewicz Zielińskiej, której imieniem nazwano konkurs na krótkie opowiadanie.

W tym roku uczestnicy mają za zadanie napisać krótkie opowiadanie zawierające motto z Karola Dickensa - „… i czuję tę wielką prawdę, że drobiazgi stanowią w sumie życie” (C. Dickens, Dawid Copperfield). W konkursie mogą brać udział zarówno uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych, jak i ponadgimnazjalnych. Konkurs jest skierowany do uczniów z Polski, jak również dzieci polonijnych mieszkających i uczących się poza granicami kraju.

Objętość pracy maksymalnie 3 strony tekstu formatu A4 (czcionka Times New Roman 12 pkt., interlinia 1,5 wiersza).

Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę własną, wcześniej niepublikowaną i nienagradzaną opatrzoną godłem.

Jury oceniać będzie oryginalność ujęcia tematu, poprawność stylistyczną, językową i ortograficzną, jak również pomysłowość. Prace będą oceniane w trzech kategoriach – młodzież ze szkół podstawowych/gimnazjalnych, młodzież ponadgimnazjalna oraz młodzież polonijna.

Terminy:

zgłaszanie prac do 31 marca 2019 r.,
finał konkursu: 25 kwietnia 2017 r.

Prace prosimy dostarczyć tylko w wersji elektronicznej (w formacie *doc) na adres mailowy: slowoitozsamosc@gmail.com do dnia 31.03.2019 r.

 

Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszenia do pobrania ze strony organizatora konkursu

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Nagrody: nagrody rzeczowe

Przedział wiekowy: szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły średnie

Region: międzynarodowy

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny