Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

Jak spędzam czas przed komputerem

Zapraszamy serdecznie do udziału w konkursie plastycznym wszystkich wychowawców
i wychowanków świetlic.

Cele konkursu:

 • Zwrócenie uwagi uczniów na korzyści płynące z korzystania z komputera, Internetu.

 • Prezentacja stron www dostosowanych do wieku dziecka.

 • Wdrażanie do konstruktywnego spędzania wolnego czasu.

 • Rozwijanie kreatywności, uzdolnień plastycznych oraz wrażliwości artystycznej dzieci i młodzieży.

 • Rozwijanie różnorodnych form i technik plastycznych.

 • Pobudzenie twórczej wyobraźni dziecka.


Zasady konkursu:

 1. Organizator konkursu:


Świetlica szkolna

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II

 1. Wierzbowa 2


86-065 Łochowo

 1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas:


- 0-3 Szkoły Podstawowej,

- IV-VI Szkoły Podstawowej,

- VII Szkoły Podstawowej i II-III klasy Gimnazjum.

 1. Prace powinny być wykonane samodzielnie przez uczniów, w dwóch kategoriach: • praca indywidualna: format A4-A3,

 • praca grupowa: autorami jednej pracy może być maksymalnie 5 osób, format pracy A3-A1. 1. Technika wykonania pracy: praca plastyczna, płaska wykonana dowolną techniką bez używania produktów sypkich (np. rysunek, kolaż, wycinanka, wydzieranka, techniki mieszane itp.).

 2. Każdy uczestnik może zgłosić jedną pracę.

 3. Z jednej placówki można zgłosić nieograniczoną liczbę prac.

 4. Praca powinna zawierać elementy związane z tematem konkursu.

 5. Praca powinna odzwierciedlać ilustracje pochodzące z ulubionych stron uczestników konkursu, lecz bez podawania rzeczywistych nazw tych stron (bez kryptoreklamy). Rysunki nie mogą ilustrować scen przemocy.

 6. Z tyłu pracy powinna być umieszczona metryczka, zawierająca: • imię i nazwisko autora,

 • klasa,

 • adres placówki,

 • imię i nazwisko nauczyciela,

 • adres mailowy nauczyciela. 1. Termin nadsyłania prac: 10.03.2018.

 2. Prace zostaną ocenione przez jury.

 3. Wszelkie pytania należy kierować do organizatorów: bardonska@zslochowo.pl lub l.wlodek@zslochowo.pl/ j.orzechowska@zslochowo.pl

 4. Ogłoszenie wyników nastąpi w przeciągu 30 dni od ostatecznego terminu przyjmowania prac.

 5. Przysłanie prac jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu i bezpłatnym oddaniem prac na rzecz organizatora.

 6. Prace zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Łochowie i na stronie internetowej szkoły, www.zslochowo.pl


(inf. nadesłana)
Konkurs należy do kategorii:


Organizator: sp Łochowo

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 10.04.2018

Nagrody: tak

Przedział wiekowy: szkoła podstawowa i gimnazjum

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny, grupowy